Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BKM1310HALK SAĞLIĞISeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Halk sağlığının amacı; toplumun ve onu oluşturan bireylerin fiziksel, mental, sosyal, çevresel olarak sağlıklı olmasını sağlamaktır. Bu amacını, insan yaşamının sağlık ve hastalık gibi dönemlere bölünemeyen bir bütün olduğunu ve insanın çevresiyle birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayarak gerçekleştirmeye çalışır. Sağlığa bütüncül yaklaşımı sağlanması ve sağlık hizmetlerinin sunumunda bir boyut olarak temel sağlık hizmetlerinin kavranılması, epidemiyolojinin sağlık hizmetlerinde ve bilimsel çalışmalarda önemi ve yerinin tartışılmasını da amaçlar
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Aliye Mandıracıoğlu
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Halk Sağlığına Giriş 2. Sağlığı Etkileyen Etmenler 3. Koruyucu Hizmetler 4. Temel sağlık hizmetleri 5. Sağlık hizmetlerinin gelişimi 6. Üreme sağlığı 7. Aile planlaması yöntemleri 8. Bağışıklama 9. Epidemiyoloji ve bilimsel araştırma yöntemleri 10. Sağlık ölçütleri 11. Bulaşıcı hastalıklardan korunma 12. Kronik hastalıklardan korunma 13. Toplum beslenmesi ve toplumda sık görülen beslenme sorunları ve korunma programları 14. Sigaranın zararları ve sigarayı bıraktırma programları 15. Akılcı ilaç kullanımı 16. İlaç sunumu ve yönetimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
yok
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr