Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MAN302MALİ TABLOLAR ANALİZİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Finansal tabloların tanıtılması ve bu tablolarda yer alan kalemler arasındaki temel ilişkileri anlama, analiz etme ve yorumlama yeteneğinin kazandırılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Şükrü Sertaç Çakı
Öğrenme Çıktıları
1Finansal Tabloları düzenleyebilme
2Tekdüzen Muhasebe Sistemi Kapsamında yer alan finansal tablolara Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’lerin getirdiği değişiklikleri ayırt edebilme
3Finansal Tablo kalemlerinde yıllar itibariyle ortaya çıkan değişiklikleri ortaya koymak için analiz tekniklerini uygulayabilme
4Analiz sonucunda finansal tablolarda yer alan verileri kullanılabilir bilgi haline dönüştürebilme
5Elde edilen bu bilgileri işletme kararlarında ve işletmenin gelecekteki ekonomik ve finansal durumunu öngörümlemede kullanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Finansal Tablolar • Bilanço • Gelir Tablosu-Satışların Maliyeti Tablosu • Fon Akım Tablosu • Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu • Nakit Akış Tablosu • Kar Dağıtım Tablosu • Özkaynaklar Değişim Tablosu • Karşılaştırmalı Analiz
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklamalar
2Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı (TMS 1
3Bilanço
4Gelir Tablosu-Satışların Maliyeti Tablosu
5Fon Akım Tablosu
6Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu
7Nakit Akış Tablosu
8Arasınav
9Nakit Akış Tablosuna İlişkin Uygulama Örneği
10Kar Dağıtım Tablosu
11Özkaynaklar Değişim Tablosu
12Karşılaştırmalı Analiz
13Yüzde Yöntemi İle Analiz
14Trend Analizi
15Rasyo Analizi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Finansal ( Mali) Tablolar ve Analizi konusunda yazılmış olan kitaplar, makaleler v.b. yazılı yayınlar ve web adreslerindeki e- yayınlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik9327
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9327
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma9327
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)105
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                    5   
ÖÇ2         5         4    
ÖÇ3         5              
ÖÇ4             4      5   
ÖÇ5                       5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr