Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MAN401FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İşletmelerde finans fonksiyonunun temel amaçlarını kavramak ve bu fonksiyonun uygulama alanlarını geniş bir bakış açısıyla değerlendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Mert Soysal
Öğrenme Çıktıları
1Finans fonksiyonunun temel işlevlerini sıralar.
2İşletmelerde finans fonksiyonunun önemini kavrar ve bu fonksiyonu diğer işletmecilik fonksiyonlarından ayırt eder.
3Kısa, orta ve uzun vadeli finansman kaynaklarını sınıflandırır.
4Paranın zaman değeri ve faiz hesaplarını yapar.
5İşletmelerde sermaye maliyetini hesaplar.
6İşletmelerde kar dağıtım kararının önem ve sonuçlarını özetler.
7Bilanço ve gelir tablosunu analiz eder.
8Finans fonksiyonunun temel işlevlerini sıralar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Finans Fonksiyonları • Finansal karar türleri • Paranın zaman değeri • Finansman kararları • Sermaye maliyeti • Kar Dağıtım Kavramı • Finansal Analiz ve Kapsamı • Rasyo Analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletmelerde Finans Fonksiyonu (Tanımı, Amaçları, İlkeleri)
2Finansal Karar Türleri
3Yatırım Kararları
4Paranın Zaman Değeri (Bugünkü ve Gelecek Değer Hesaplamaları)
5Paranın Zaman Değeri (Anüite Hesaplamaları)
6Finansman Kararları (Yatırımların Finansman Kaynakları)
7Finansman Kararları (Finansman Kaynaklarının Seçimi)
8Arasınav
9Sermaye Maliyeti (Özkaynak ve Yabancı Kaynak Maliyeti)
10Sermaye Maliyeti (Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti)
11Sermaye Yapısı Teorileri
12Kar Dağıtım Kavramı ve İşletmeler ve Hissedarlar Açısından Önemi
13Kar Dağıtım Politikaları ve Şekilleri
14Finansal Analiz ve Kapsamı
15Rasyo Analizi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Finansal Yönetim,İşletme Finansı konusunda yazılmış olan kitaplar, makaleler v.b. yazılı yayınlar ve web adreslerindeki e- yayınlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Uygulama/Pratik9327
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9327
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma9327
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)153
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1         3         5    
ÖÇ2                       5
ÖÇ3                   5    
ÖÇ4         3       5      
ÖÇ5                 5      
ÖÇ6         4          3  5
ÖÇ7         5              
ÖÇ8         3         5    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr