Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TEK710ENERJİ YÖNETİMİ IISeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
 Sanayiye yönelik enerji yönetiminin teknik yönlerini tanıtmak.  Atık ısı geri kazanımı konusunda bilgilendirmek.  Aydınlatma ve elektrik sistemlerinde enerji tasarrufu yöntemlerini kavratmak.  Bileşik ısı-güç sistemlerini öğretmek.  Ekonomik analiz yöntemleri hakkında bilgi vermek.  Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bilgilendirmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ahmet Çay
Öğrenme Çıktıları
1Atık ısı geri kazanımını tekstil süreçlerine uygulayabilme
2Aydınlatma ve elektrik sistemlerinde enerji verimliliğini kavrayabilme
3Kojenerasyonun prensiplerini öğrenebilme
4Ekonomik analiz yöntemlerini kullanabilme
5Yenilenebilir enerji kaynaklarını öğrenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Atık ısı geri kazanımı, basınçlı hava, elektrik sistemleri, aydınlatmada enerji verimliliği, bileşik ısı-güç üretim sistemleri, ekonomik analiz yöntemleri, yenilenebilir enerji kaynakları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin birinci bölümünün özeti
2Atık ısı geri kazanımı
3Atık ısı geri kazanımı
4Basınçlı hava sistemlerinde enerji verimliliği
5Aydınlatmada enerji verimliliği
6Elektrik sistemlerinde enerji verimliliği
7Bileşik ısı-güç sistemleri
8Kurutmada enerji verimliliği
9Ekonomik analiz yöntemleri
10Ara sınav
11Ekonomik analiz yöntemleri
12Ekonomik analiz yöntemleri
13Yenilenebilir enerji kaynakları
14Yenilenebilir enerji kaynakları
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 EIE-UETM, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, 2003, Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi., Sanayide Enerji Yönetimi Esasları, Cilt I,II,III ve IV, Ankara.  Hepbaşlı, A., 2010, Enerji Verimliliği ve Yönetim Sistemi, Schneider Electric Enerji Verimliliği Serisi 1, Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul. Tarakçıoğlu I., 1984, Tekstil Terbiye İşletmelerinde Enerji Tüketimi ve Tasarrufu, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım13226
Problem Çözümü11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr