Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504002372010MALZEME BİLGİSİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, öğrencilere gıda mühendisliği alanındaki önemli unsurlardan biri olan malzeme bilgisi hakkında farkındalık yaratma ve öğrenciye gerek öğrenimi, gerekse de meslek yaşamı boyunca karşılaşacağı malzeme konuları hakkında ileri düzeyde bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc.. Prof. Dr. Gokhan Zengin
Öğrenme Çıktıları
1Malzemelerin sınıflandırılmasını öğrenme
2Malzemelerin kristal yapıları ve geometrisi hakkında değerlendirebilme yeteneği kazanma
3Malzemelerin amorf yapıları ve geometrisi hakkında değerlendirme yeteneği kazanma
4Malzemelerin mekanik, ısıl, geçirgenlik ve morfolojik özelliklerini değerlendirebilme yeteneği kazanma
5Bireysel veya grup çalışması yapabilme, verilen bir konuda değişik teknikleri kullanarak araştırma yapabilme, rapor hazırlayabilme ve sunum yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Malzeme Bilimine giriş ve tarihsel süreç Sınıflandırma ve özellikler; Metal malzemeler; kristal yapılar ve kafes yapıları Kristal yapı hataları, Alaşımlar Difüzyon ve faz diyagramı Demir-karbon faz diyagramı Amorf Yapılar ve cam Malzemeler Polymerik malzemeler, seramikler Kompozit materials Gıda ambalajlarına uygulanan fiziksel testler, çekme testi, young modülü Malzeme seçimi ve standartlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, malzeme biliminin tanıtımı ve önemi hakkında bilgi vermek
2Malzeme bilimine giriş. Tarihsel süreçte malzeme biliminin yeri, malzemelerin sınıflandırılması ve özellikleri
3Atomlar arasındaki bağlar, bağ türleri, bağ enerjileri-metalsel bağlar
4Malzemelerin kristal yapıları ve geometrisi
5Kafes hataları ve yayınım yasaları
6Cam malzemeler
7Metal esaslı malzemeler
8Arasınav
9Polimerik ve seramik malzemeler
10Kompozit malzemeler
11Malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen analiz yöntemleri
12Malzemelerin ısıl özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen analiz yöntemleri
13Malzemelerin geçirgenlik özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen analiz yöntemleri
14Malzemelerin morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen analiz yöntemleri
15Malzeme seçimi ve gıda endüstrisinde kullanılan malzemeler için uygulanan standartlar
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. R.L. Timings, Materials Technology, Longman London, 1985. 2. Callister, W., Retcwischs, (Ed. Genel, K.), 2013, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Nobel Akademi Yayıncılık, ISBN 9786051334165 3. Üçüncü, M., 2000, Gıdaların Ambalajlanması , Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, 689 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Ev Ödevi130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
Ev Ödevi177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)85
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1            4  
ÖÇ24              
ÖÇ34              
ÖÇ4            4  
ÖÇ5      555      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr