Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504003182004FOOD TOXICOLOGY-INHERENT TOXICANTS,CONTAMINANTS AND FOOD ADDITIVESSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Dersin temel amacı gıda mühendisliği öğrencilerini toksinlerin canlı organizmalara giriş yollarından birisi olan gıda tüketiminde toksinlerin bulaşma şekilleri konusunda bilgilendirmektir. Bu amaçla gıdalarda bulunan toksik maddelerin denetimi ile ilgili dünyada ve ülkemizde yapılan toksikolojik değerlendirmeler açıklanmaktadır. Gıdalarda doğal olarak bulunan toksik maddeler, düşük miktarlarda toksik reaksiyonlara neden olan bulaşan maddeler, gıda katkı maddelerinin fonksiyonları ve uygun olmayan şekillerde kullanımlarında oluşabilecek toksik özellikleri konusunda bilgi verilmektedir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yeşim Elmacı
Öğrenme Çıktıları
1Toksikoloji bilimi ile ilgili genel kavramları öğrenme ve gıda bilimi ile ilişkisini kavrama
2Gıda güvenliği programlarının yürütülmesi açısından toksikoloji bilimi ve uygulamalarının önemini kavrama
3Gıda tüketiminin, canlı organizmaya toksik madde alımında önemli bir etmen olduğunu anlama
4Gıdalarda doğal olarak bulunan toksik maddelerin özellikleri ve toksik etkileri konusunda bilgi sahibi olma
5Gıdalara kimyasal maddelerin bulaşma yollarını ve toksik etkilerini öğrenme
6Gıda katkı maddelerinin sınıflandırılmalarını ve fonksiyonel özelliklerini öğrenme, kullanımlarında uygulanan genel ilkeleri kavrama
7Gıda katkı maddelerinin kullanımlarının detaylı toksikolojik çalışmalar gerçekleştirilerek uluslararası düzeylerde ele alındığını kavrama
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toksikoloji, toksinler, toksikolojinin dalları, toksinlerin sınıflandırılması, toksik dozlar, toksikasyon, toksik etkilerin mekanizması, gıdalardaki mutajen, kanserojen, teratojen maddeler, toksisite testleri- akut, subakut, kronik testler, toksikolojide son değerlendirme noktaları, NOAEL, ADI, GRAS, ML değerleri, gıdalarda doğal olarak bulunan toksik maddeler-tanımları, sınıflandırılmaları, toksik etkileri, gıda bulaşanları- tanımları, sınıflandırılmaları, toksik etkileri, gıda katkı maddeleri- tanımları, sınıflandırılmaları, güvenlik ve yasal durumları, fonksiyonları, kullanım alanları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Toksikoloji ve toksinlerle ilgili genel bilgiler
1Toksikolojinin dalları, toksinlerin sınıflandırılması, toksik dozlar
2Toksikasyon-toksinlere maruz kalma, toksinlerin vücuda alımı, dağılımı, birikimi, metabolizması, atılımı
3Gıdalardaki mutajen, kanserojen, teratojen bileşikler
4Toksisite testleri-akut, subakut, kronik testler.
5Toksik etkilerin mekanizması-seçici, spesifik olmayan, özel toksik etkiler
6Gıda Toksikolojisinde NOAEL, ADI, GRAS, ML değerleri
7Gıdalardaki doğal toksikantlar- tanımı,sınıflandırılması, toksik etkileri
8Ara sınav
9Gıda bulaşanları- tanımı,sınıflandırılması, güvenlikleri ve yasal durumları
10Antibiyotikler,Hormonlar,Mikotoksinler, Nitrozaminler,Ambalajlama materyalleri
11Pestisitler,PCB’ler,PCDDF’ler,PAH’lar,Radyonüklitler,İz metalleri
12Gıda Katkı Maddeleri- tanımı,sınıflandırılması, güvenlirlikleri, yasal durumları, fonksiyonları, kullanım alanları, Asitler,Asitliği düzenleyiciler, Topaklanmayı önleyiciler
13Köpürmeyi önleyiciler, Antioksidanlar,Hacim arttırıcılar, Renklendiriciler, Renk stabilize ediciler, Emülgatörler, Emulsifiye edici tuzlar, Sıkılaştırıcı ajanlar ,Lezzet maddeleri, Lezzet arttırıcılar
14Un işleme ajanları, Köpürtme ajanları, Jelleştirme ajanları, Parlatma ajanları, Nem vericiler, Koruyucular, İtici gazlar, Kabartma ajanları, Stabilizörler, Tatlandırıcılar, Kalınlaştırıcılar
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTAPLARI: Altuğ, T., 2002. Introduction to Toxicology and Food, CRC Press. Florida, 152 s. Altuğ, T. (Ed.)., 2009. Gıda Katkı Maddeleri.Sidas Medya Ltd. Şti. İzmir. 268 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13232
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1             3 
ÖÇ2             33
ÖÇ3            3 3
ÖÇ4            3 3
ÖÇ5            3 3
ÖÇ6            3  
ÖÇ7               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr