Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504003422008ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bir kimyasal analizde hataları ve belirsizlikleri tamamen yok etmek olası değildir. Her analiz pek çok belirsizlik tarafından etkilenir. Bu derste deneysel hataların neler oldukları ve analiz sonuçları üzerine olan etkileri anlatılacaktır. Amaç bu hataları en aza indirgemek ve analiz sonuçlarının doğruluğunu ve kesinliğini hesaplamaktır. Analiz sonuçlarının nasıl rapor edileceği belirtilecek ve elde edilen deneysel verilerin değerlendirilmesi ile ilgili bazı istatistiksel hesaplamalar anlatılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özgül Özdestan Ocak
Öğrenme Çıktıları
1Kimyasal analizdeki hata kaynaklarının neler olduğunu öğrenme
2Rastgele hataların istatistiksel olarak değerlendirilmesini öğrenme
3Analiz verilerinden hesaplanan sonuçların standart sapmasının nasıl bulunacağını öğrenme
4Güven sınırları ve güven aralığının hesaplanmasını öğrenme
5Deneysel olarak bulunan bir sonucun gerçek değerle karşılaştırılmasını öğrenme
6İki deneysel ortalamanın karşılaştırılmasını öğrenme
7F testi ve Q testini öğrenme
8Herhangi bir analiz yöntemi için saptama sınırının nasıl bulunacağını öğrenme
9En küçük kareler yöntemini öğrenme
10Eşlenik t-testini öğrenme
11Tek yönlü varyans analizini öğrenme
12Geri kazanım, iç standart ve standart katma yöntemlerini öğrenme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Analitik Kimya
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Doğruluk ve kesinlikle ilgili terimlerin tanımlanması. Belirli hatalar. Rastgele hataların özellikleri. Rastgele hataların istatistiksel değerlendirilmesi. Hesaplanan sonuçların standart sapması. Hesaplanan sonuçların rapor edilmesi için yöntemler. Güven sınırları ve güven aralığı. Saptama sınırının belirlenmesi. Deneysel bir ortalamanın gerçek değer ile karşılaştırılması. İki deneysel ortalamanın karşılaştırılması. F testi ve Q testi. Kalibrasyon grafiklerinin oluşturulması için en küçük kareler yöntemi. Eşlenik t-testi. İki deneysel ortalamanın regresyon doğrusu kullanılarak karşılaştırılması. Çok sayıda deneysel ortalamanın tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırılması. Kontrol grafiklerinin oluşturulması. Geri kazanım hesaplamaları. İç standart ve standart katma yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kimyasal analizde hatalar
2Sistematik hatalar, sistematik hataların ortadan kaldırılması yöntemleri
3Rastgele hatalar, rastgele hataların istatistiksel olarak değerlendirilmesi
4Analiz verilerinden hesaplanan sonuçların standart sapması
5Hesaplanan sonuçların rapor edilmesi, anlamlı rakamlar kuralı
6Bir deneysel ortalama ile gerçek değerin karşılaştırılması
7İki deneysel ortalamanın karşılaştırılması (t-testi)
8Ara sınav
9İki deneysel ortalamanın regresyon doğrusu kullanılarak karşılaştırılması
10Eşlenik t-testi
11F testi, Q testi
12Tayin sınırlarının hesaplanması
13En küçük kareler yöntemi
14Çok sayıda deneysel ortalamanın tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırılması
15Geri kazanım hesaplamaları, iç standart ve standart katma yöntemleri
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Kılıç, E. ve Köseoğlu, F., Çeviri editörleri, 1996, Analitik Kimyanın Temelleri, Skoog, D.A., West, D.M. & Holler, F.J. dan çeviri, İkinci Baskı, Bilim Yayıncılık, 870 sayfa. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Skoog, D.A., West, D.M. & Holler, F.J., 1996, Fundamentals of Analytical Chemistry Seventh Edition, Saunders College Publishing, 870 pp. 2. Miller, J.C. & Miller, J.N. (1994). Statistics for Analytical Chemistry, 3th edition, Ellis Horwood PTR Prentice Hall, New York, London.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
ÖÇ9               
ÖÇ10               
ÖÇ11               
ÖÇ12               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr