Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504003502007MİKROBİYAL KALİTE KONTROLSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Mikrobiyal Kalite Kontrol dersinin amacı; gıda kaynaklı patojenler ve toksinler, hammadde, personel ve işletme hijyeni, gıda isletmelerinde temizlik ve sanitasyon, gıda zincirinde mikrobiyal kalite kontrol, HACCP sistemi, örnekleme, örnekleme planları, mikrobiyolojik analizler, mikrobiyolojik standartlar, gıdaların mikrobiyolojik kalitelerinin kontrolünde kullanılan metotlar, bazı gıdalarda uygulanan mikrobiyal kalite kontrol uygulamaları konularında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Duygu Kışla
Öğrenme Çıktıları
1Gıda kaynaklı patojen mikroorganizmalar ve gıdalarda bozulmalara neden olan mikroorganizmalar hakkında bilgi
2Gıda işletmeleri, personel ve mutfak hijyeni bilgilerini kavrayabilme
3Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarını ve temel prensiplerini kavrayabilme
4Gıdaların mikrobiyolojik kalite kontrolü ve HACCP sistemi hakkında bilgi
5Gıdalar için belirtilen mikrobiyolojik kriterleri tanımlayabilme ve uygulayabilme becerisi
6Gıdaların mikrobiyolojik kalite kontrolünde kullanılan örnek alma yöntemlerini uygulayabilme
7Örnekleme planlarını belirleyebilme
8Gıdaların mikrobiyolojik kalite kontrolünde kullanılan yöntemleri kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Genel Mikrobiyoloji, Gıda Mikrobiyolojisi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıkların ve gıdalardaki mikrobiyal bozulmaların kontrolu, Personel hijyeni, Mutfak hijyeni, Satın alma, depolama ve gıda işletmelerinde hijyen, Temizlik ve dezenfeksiyon, Gıda zincirinde mikrobiyal kalite kontrol ve HACCP sistemi, Örnekleme, örnekleme planları ve gıda homojenatlarının hazırlanması, Mikrobiyolojik analizler, Mikrobiyolojik standartlar, Gıdaların mikrobiyolojik kalitelerinin kontrolünde kullanılan metotlar, Bazı gıdalarda uygulanan mikrobiyal kalite kontrol uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Gıda kaynaklı hastalıklar ve gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar
1Gıda kaynaklı hastalıklar ve gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar
2Personel ve mutfak hijyeni
3Personel ve mutfak hijyeni
4İşletme hijyeni
5İşletme hijyeni
6Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon
7Arasınav
8Gıda zincirinde mikrobiyal kalite kontrol ve HACCP sistemi
9Mikrobiyolojik kalite kontrolünde örnek alma ve örnekleme
10Mikrobiyolojik kalite kontrolünde kullanılan test yöntemleri
11Mikrobiyolojik kalite kontrolünde kullanılan test yöntemleri
12Mikrobiyolojik kriterler ve kriterlerin seçimi
13Çeşitli gıdaların mikrobiyolojik kalite kontrolü
14Çeşitli gıdaların mikrobiyolojik kalite kontrolü
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Kitabı Göktan, D., Tunçel, G. “Temel Gıda Hijyeni”, Meta Basım, İzmir, 2010. Karapınar, M., “Gıdaların Mikrobiyolojik Kalite Kontrolü”, Ege Üniversitesi Basımevi, 1995. Konu ile ilgili yönetmelikler, standartlar. Önerilen Kaynaklar Hobbs B.C. and Roberts D. “Food Poisoning and Food Hygiene”, Edward Arnold, U.S.A., 1987. ICMSF, “Microorganisms in Foods 1; Their significance and methods of enumeration”, University of Toronto Press, 1988. ICMSF, “Microorganisms in Foods 2; Sampling for Microbiological Analysis: Principle and Specific Applications”, University of Toronto Press, 1986. ICMSF, “Microorganisms in Foods 5; Characteristics of Microbial Pathogens”, Blackie Academic Professional, 1996. ICMSF, “Microorganisms in Foods 6; Food Commodities”, Blackie Academic Professional, 1998. Jay, J. M., “ Modern Food Microbiology” Chapman & Hall, New York, 1992. Kayardı, S., “Gıda Hijyeni ve Sanitasyon”, Sidas Ltd. Şti., İzmir, 2008. Marriot, N.G., “Principles of Food Sanitation” Van Nostrand Reinfold, New York, 1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma326
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1           43  
ÖÇ2           43  
ÖÇ3           43  
ÖÇ4   3       43  
ÖÇ5   4       4   
ÖÇ6   4       4   
ÖÇ7   4       4   
ÖÇ8               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr