Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504004272006YAĞ RAFİNASYONUNDA YENİ TEKNİKLERSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Amacı bitkisel yağ üretim tekniklerindeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, teknolojik üretim süreçlerinde araştırma geliştirmenin katkısının kavratilerek yağ teknolojisi alanındaki bilimsel gelişmelerin izlenme gereksiniminin benimsetilmesidir. Ayrıca yağ rafinasyonu atıklarının değerlendirilmesine yönelik teknolojilerin kavranması da dersin amaçları arasındadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Department Lecturers
Öğrenme Çıktıları
1Yağ Ekstraksiyon sistemlerindeki yeni uygulamaların temel ilkelerinin kavranması
2Yağ Rafinasyonunda Yeni tekniklerin kavranması
3Yağ analizleri ve kalite sağlama sistemlerindeki yeniliklerin tanıtılması
4Araştırma geliştirme çalışmalarının öneminin örneklendirilerek anlatılması
5Gelecekteki muhtemel araştırma alanlarının tanıtılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yağ Üretim sistemlerindeki gelişmeler, PEF tekniği, biyoteknolojik yöntemlerle yağ eldesi, yağ eldesinde ultrasonun kullanım olanakları, enzimatik degumming teknolojisi, yağ rafinasyonunda membran teknolojisiinn kullanım olanakları, yağ rafinasyonu atıklarının giderilmesi, yağ kalite kontrol analizlerinde yeni uygulamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yağ üretim sistemlerinin genel tanıtımı
2PEF tekniği
3Yağ eldesinde biyoteknolojik uygulamalar
4Yağ eldesinde biyoteknolojik uygulamalar
5Yağ ekstraksiyonunda ultrasonun kullanım olanakları
6Yağ rafinasyonu genel tanıtımı
7Enzimatik degumming
8Arasınav
9Yağ rafinasyonunda membran teknolojisinin kullanım olanakları
10Yağ rafinasyonunda membran teknolojisinin kullanım olanakları
11Bitkisel yağ atıklarının giderilmesi
12Bitkisel yağ atıklarının giderilmesi
13 Araştırma Geliştirmenin yağ teknolojisindeki önemi
14Genel Değerlendirme
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Gümüşkesen A.S., Yemişçioğlu F.(2010)Bitkisel Sıvı ve Katı Yağ Üretim Teknolojisi. Meta Basım Matbaacılık Hiz. S.216.  Bernardini, E. (1973). Oil and Fat Technology. II.Revised edition. Publishing House “Technology” s.r.l., Rome, 763 p.  Brennar, J.G., Butters, J.R., Cowell, N.D., Lilly, A.E.X. (1976). Food Engineering Operations. 2nd edition. Applied Science Publishers Ltd. 700 p.  Hoffmann, G. (1989) . The chemistry and Technology of Edible Oils and Fats and Their Fat Products. Academic Press, USA, 384 p.  Keskin, H. (1981). Besin Kimyası. Fatih Yayınevi Matbaası, Istanbul, 656 s.  Patterson, H.B.W. (1983). Hydrogenation of Fats and Oils. Applied Science Publishers, Ireland, 310 p.  Patterson, H.B.W. (1989). Handling and Storage of Oilseeds, oils, fats and meal. Elsevier Applied Science, London, New York, 394 p.  Swern, D. (1982). Bailey’s Industrial Oil and Fat Products. Vol.1,2,3. John Wiley & Sons, Canada, 841 s., 603 s., 353 p.  Wan, P.J. (1991). Introduction to Fats and Oils technology. American Oil Chemists’ Society, Champaign, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16060
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  4444444444444
ÖÇ2  4444444444444
ÖÇ3  4444444444444
ÖÇ4  4444444444444
ÖÇ5  4444444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr