Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504004312010SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste, su ürünlerinin kalite özelliklerinin, muhafaza ve isleme tekniklerinin uygulamaya yönelik incelenmesi amaçlanmaktadır. Farklı isleme teknikleri gerektiren kabuklu su ürünlerinin islenmesinde kullanılan yeni teknolojilerin tanıtılması hedeflenmektedir. Su ürünleri kalitesini etkileyebilen faktörler olan avlamadan islemeye kadar geçen süre içinde
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu
Öğrenme Çıktıları
1Su ürünlerine uygulanan temel islemler konusunda kapsamlı bilgi sahibi olunması.
2Su ürünlerinin islenmesinde mühendislik bakıs açısının gelistirilmesi.
3Su ürünlerinin depolanmasında, işlenmesinde karşılaşılabilecek problemleri saptayabilme ve çözebilme becerisinin kazandırılması. Analitik ve sorgulayıcı düşünce sisteminin öneminin kavranması.
4Öğrencilerin mesleki sorumluluklarla ilgili görüs ve düsüncelerine yeni bir boyut kazandırılması
5Öğrencilerin bilgiye ulasma, kullanma ve harmanlama yeteneklerinin gelistirilmesi.
6Gelisen teknoloji ve bilgilerin farkına vararak tüm çalısma yaşamında öğrenmenin öneminin anlasılması.
7Su ürünlerindeki biyokimyasal değisiklikler ile kalite arasındaki iliskinin kurulması konusunda bilgi sahibi olunması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi dersi, balıkların ve diğer su ürünlerinin kimyasal kompozisyonu, kalite özellikleri, beslenme açısından önemi, , ölüm sonrası balık eti kalitesinde oluşan değişiklikler ve bu değişikliklerin teknolojik kaliteye olan etkileri gibi konuları kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, bu derste su ürünlerinin değerlendirilmesinde uygulanan dondurma, tuzlama, kurutma, konserveleme ve tütsüleme gibi temel teknolojik işlemler ürün özellikleri de göz önünde bulundurularak aktarılmaktadır. Ayrıca su ürünleri mikrobiyolojisi, su ürünlerinde bulunan toksinler ve ambalajlama tekniklerine de değinilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Balıkların sınıflandırılması, anatomisi ve fizyolojisi
2Kimyasal kompozisyon
3Glikoliz ve ölüm sonrası değisiklikler
4Glikoliz ve ölüm sonrası değisiklikler
5Su ürünlerinde tazelik kriterleri
6Taze balıkların islenmesi (soğutma ve soğukta depolama)
7Taze balıkların islenmesi (soğutma ve soğukta depolama)
8Arasınav
9Su ürünlerinin dondurulması
10Tuzlama ve kurutma teknikleri
11Tütsüleme teknolojisi
12Konserveleme teknikleri
13Kabukluların islenmesi
14Su ürünleri mikrobiyolojisi
15Ambalajlama teknikleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YARDIMCI KİTAPLAR: Martin, E.R and Flick, G.J., “The Seafood Industry”, Published by Van Nostrand Reinhold, New York., (1990). Huss, H., “Fresh Fish, Quality and Quality Changes”, FAO Fisheries Series, No:29, (1988). Botta, J.R., “Evaluation of Seafood Freshness Quality”, VCH publishers, Inc., New York, (1995).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  4 35  4      
ÖÇ2  435   3  5554
ÖÇ3  453 4 54  555
ÖÇ4         5555  
ÖÇ5       44    54
ÖÇ6            54 
ÖÇ7  4     4      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr