Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504004392010GIDA MEVZUATISeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrenciler, gıda kalitesinin sağlanmasında sorumlu ve uymak zorunda oldukları ulusal ve uluslararası gıda mevzuatı hakkında bilinçlendirilecektir. Bu dersin sonunda, hukukun temel kavramları, gıda hukuku ve gıda mevzuatı, gıda kontrolu için gereklilikler ve gıda kontrol sisteminin organizasyonu konuları öğrenciler tarafından kavranmış olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Gülden OVA
Öğrenme Çıktıları
1Hukuk dokronini ve hukukun temel kavramlarının anlaşılması
2Gıda hukuku ve gıda mevzuatında yeralan yönetmelik, tüzük ve direktiflerin kavranması
3Gıda kontrolu için gereklilik ve gıda kontrol sisteminin organizasyonu için gerekli şartların kavranması
4Modern gıda kanunu, yönetmelik ve standartların hazırlanmasında gerekli olan şartların kavranması
5Türkiye’deki gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların kavranması
6Gıda üretimi yapan işletmeler ile ve satış yapanların sorumluluklarının neler olduğunun kavranması
7Uluslararası gıda mevzuatında yeralan bazı çalışmaların kavranması (ISO, CAC, AB çalışmaları ve direktifleri, CE işareti, ABD gıda mevzuatı)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hukukun temel kavramları, gııda hukuku ve gıda mevzuatı; Gıda kontrolu için gereklilikler ve gıda kontrol sisteminin organizasyonu, Modern gıda kanunu, yönetmelik ve standartların hazırlanması, Türkiye’de gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların tanıtımı; Gıda üretimi yapanların ve satanların sorumlulukları; Uluslararası gıda mevzuatı (ISO, CAC, AB çalışmaları ve direktifleri, CE işareti, ABD gıda mevzuatı)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin kapsamı, gerekçesi ,önemi,kurallar ve gerekler Tanışma
2Hukukun temel kavramlarıDers anlatımı
3Gıda hukuku ve gıda mevzuatıDers anlatımı
4Gıda kontrolu için gereklilik ve gıda kontrol sisteminin organizasyonu Ders anlatımı
5Gıda kontrolu için gereklilik ve gıda kontrol sisteminin organizasyonu Ders anlatımı
6Modern gıda kanunu, yönetmelik ve standartların hazırlanmasıDers anlatımı
7ARA SINAVI
8Türkiye’de gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların tanıtımıDers anlatımı
9Türkiye’de gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların tanıtımıDers anlatımı
10Türkiye’de gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların tanıtımıDers anlatımı
11Türkiye’de gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların tanıtımıDers anlatımı
12Gıda üretimi yapanların ve satanların sorumluluklarıDers anlatımı
13Gıda üretimi yapanların ve satanların sorumluluklarıDers anlatımı
14Uluslararası gıda mevzuatı (ISO, CAC, AB çalışmaları ve direktifleri, CE işareti, ABD gıda mevzuatı) Ders anlatımı
15Uluslararası gıda mevzuatı (ISO, CAC, AB çalışmaları ve direktifleri, CE işareti, ABD gıda mevzuatı) Ders anlatımı
16FİNAL SINAVIDers anlatımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Lebib Yalkın Yayınları “Yürürlükteki Mevzuat” TSE Standardları AB Direktifleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)96,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1         2     
ÖÇ2        22     
ÖÇ3   3    23 4   
ÖÇ4        32 3   
ÖÇ5   3  2 32 3 33
ÖÇ6  3   4 343544 
ÖÇ7        34 4333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr