Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504004402007PLANT ORGANIZATION MANAGEMENTSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Gıda mühendisleri için gerekli olan yönetim ve yönetime ilişkin konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Tevfik TÜZÜN
Öğrenme Çıktıları
1Bilim üretim içindir. Gıda mühendisliği bilgilerinin, üretim ve yönetim aşamalarında kullanılabilmesini sağlayacak gerekli altyapı bilgi desteğinin sağlanmasıdır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Herhangi bir ekonomi dersi almış olması önerilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yönetimin önemi belirtilip, temel teorik bilgiler üzerinde durulmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yönetimin tanımı ve toplumlardaki önemi.
2Yönetim fonksiyonları
3İşletmenin kaynakları, üretim ve prodüktivite.
4Üretim yönetimi aşamaları
5Üretim kontrolu, İşletme kontrolü, Rasyo analizleri.
6Yönetim ekonomisi, paranın zaman değeri.
7Kısa dönem ve uzun dönem maliyet eğrileri.
8Kısa dönem ve uzun dönem maliyet eğrileri.
9Yeni ekonomi, yeni işletme, yeni işçi.
10Küreselleşme ve esneklik.
11Planlama, SWOT analizi ve başarılı strateji uygulamaları.
12Uygulamalı proje yönetimi
13Girişimcilik
14Yeniden yapılanma
15İstenilen kısımların tekrarlanması.
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Text: Robbins, Stephen P., Managing Today, Prentice-Hall. Others: Certo, Samuel C., Principles of Modern Management, Allyn and Bacon, Inc.. Petersen, H., Lewis, C., Managerial Economics, Machmillan Publishing Company.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Proje Tasarımı /Yönetimi12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1           555 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr