Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504004422007ÜRÜN GELİŞTİRMEDE OPTİMUM BESLENME YAKLAŞIMISeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tükettiğimiz gıdalar ile sağlık arasındaki ilişkinin pek çok çalışma ile ortaya konması beslenme bilimlerini, yaşamın devam ettirilmesi, açlığın giderilmesi ve bir gıdanın sağlık üzerine olumsuz etkilerin olmaması yaklaşımından daha ileri noktalara taşımıştır. Artık sayılan tüm bu fonksiyonlarının yanı sıra gıdanın, sağlığı tehlikeye düşürecek unsurları içermemesi, sağlığı güçlendirecek ve kalp-damar hastalıkları, bazı kanserler ve şişmanlık vb kronik hastalıkların riskini azaltacak özellikleri de taşıması gerekmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sedef Nehir EL, Prof. Dr. Sibel KARAKAYA
Öğrenme Çıktıları
1Optimum beslenme kavramının anlaşılması
2Beslenme rehberlerinde yer alan temel başlıkların anlaşılması ve gıda sanayinin bu konudaki sorumluluğunun analizi ve değerlendirilmesi
3Beslenme ve sağlık arasındaki ilişkinin yeni ürün geliştirmede itici güç olduğunun kavranması
4Fonksiyonel gıda kavramının anlaşılması ve yeni fonksiyonel gıdalar tasarlayabilme
5Kişinin genetik yapısı ve beslenme arasındaki ilişkinin kavranması, bireysel beslenme kavramının anlaşılması
6Nanoteknolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olma, gıda işlemedeki teknolojik sorunları ortadan kaldırmak ve/veya prosesi optimize etmek için nanoteknolojik ürünler geliştirebilme.
7Geleceğin gıdalarının tasarlanmasında uygulanabilecek stratejiler hakkında bilgi sahibi olabilme.
8Bir gıda mühendisinin yeni bir ürün geliştirme aşamasında dikkate alması gereken konuları kavraması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Gıda Biyokimyası, Beslenme
Dersin İçeriği
Beslenme ve ürün geliştirme, optimum beslenme önerileri, beslenme rehberleri ve gıda endüstrisinin sorumluluğu, gıdaları daha besleyici ve sağlıklı kılan bileşenler, fonksiyonel gıdalar, bireysel beslenme kavramı, nanoteknoloji ve gıda endüstrisindeki uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Optimum beslenme yaklaşımındaki değişimler
1Optimum beslenme yaklaşımındaki değişimler
2Beslenme rehberleri (dietary guidelines)
3Beslenme rehberleri (dietary guidelines)
4Beslenme rehberlerinin ürün geliştirmede bilimsel temel olarak kullanımı
5Beslenme rehberlerinin ürün geliştirmede bilimsel temel olarak kullanımı
6Gıda ve Beslenme Politikası, Avrupa Uygulama Planı, Gıda endüstrisinin daha sağlıklı ve besleyici gıda üretimindeki sorumlulukları
7Ara sınav
8Gıdaları daha besleyici ve sağlıklı kılan bileşenler
9Fonksiyonel gıdaların bilimsel temeli, hedef fonksiyonlar ve araştırma alanları, Gıdaların zenginleştirilmesi
10Yapı-fonksiyon-sağlık beyanları, Beslenme açısından güvenirlik (nutritional safety)
11Hedef Fonksiyonlara yönelik fonksiyonel gıdaların tasarlanması I (Yaşamın ilk yıllarında büyüme ve gelişme, Enerji dengesi ve vücut ağırlığının düzenlenmesi, Kardiyovaskular fonksiyon)
12Hedef Fonksiyonlara yönelik fonksiyonel gıdaların tasarlanması II (Oksidatif strese karşı savunma, Bağırsak fonksiyonu, Ruh ve akıl sağlığı, Fiziksel performans)
13Geleceğin gıdaları, gene dayalı beslenme (nutritional genomics, nutrigenomics)
14Akıllı gıdalar ( intelligent foods), Nano gıdalar (nano foods)
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Nutritional Genomics: Discovering the Path to Personalized Nutrition, Kaput J and Rodriquez RL (Eds) Wiley Interscience, New York, 2006, 496 PP. 2. Functional Foods Biochemical and Processing Aspects, Shi J, Mazza G, Le Maguer M (Eds) Vol. 2, CRC Press, New York, 2002, 409 PP. 3. Functional Foods Concept to Product, Gibson, GR and Williams, CM (Eds) Woodhead Publishing Ltd. New York, 2000, 374 PP. 4. Ashwell, M, Concept of Functional Foods, Ilsi Europe Concise Monograph Series, Ilsi Press, Washington DC, 2002, 40 PP YARDIMCI KİTAPLAR: Konu ile ilgili süreli yayınlar, resmi internet sayfaları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13636
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1            3  
ÖÇ2            3  
ÖÇ3    2          
ÖÇ4    2          
ÖÇ5            2  
ÖÇ6 2             
ÖÇ7 2             
ÖÇ8               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr