Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BTF402BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİSeçmeli482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Tarih boyunca bilimin ve teknolojinin evrimini, gelişimini ve paradigma dönüşümlerini incelemek ve bilginin felsefi içeriğini toplumsal dinamik içinde analiz etmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Beno Kuryel
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel bilginin tanınması ve değerlendirilmesi
2Bilimsel bilginin tarihsel süreçte geçirdiği değişimin algılanması
3Bilim ve teknoloji ayırımının çözümlenebilmesi
4Bilimsel evrimde matematiksel düşüncenin etkisinin araştırılabilmesi
5Farklı bilimsel ve araştırma etkinliklerin ortak ve farklı yönlerinin ayırdedilebilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilim ve teknoloji tarihinin dönemler içinde geçirdiği evrimin ve bilgikuramsal dönüşümlerin çözümlemesini içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilmek nedir? Neden bilim tarihi? Neden bilim felsefesi? Bilim tarihiyle bilim felsefesinin ayrılmaz bütünlüğünün incelenmesi.
2Bilgi ve bilim arasındaki farkların araştırılması. Bilgikuramının temelleri. Bilgikuramsal çözümlemenin öncülleri.
3Paradigma kavramı. Bilim tarihinde kavramsal dönüşümler. Tarihsel örneklerle paradigma dönüşümlerinin incelenmesi.
4Paradigma dönüşümlerinin günümüz bilim düzeyine etkileri ve örneklerle araştırılması. Güneş sistemi, klasik fizik, kunatum fiziği, oksijenin keşfi gibi belirleyici örneklerin tartışılması.
5Yasalar ve açıklama: Bilimsel kuramların doğasının incelenmesi.
6Thomas Kuhn: Bilimsel devrimlerin yapısı ve eleştirel çözümlemesinin ele alınması. Güncel örneklerle tartışılması.
7Doğa bilimleri ve toplumsal bilimlerin yöntem ve bilgikuramsal açılardan çözümlenmeleri ve değerlendirilmeleri.
8Arasınav
9Bilimin ve matematiğin bilgikuramsal veçhelerinin açıklanması. Doğa bilimlerinde matematiğin rolünün incelenmesi.
10Matematik nedir? Matematiksel bilgiye nasıl ulaşılır? Matematiksel bilginin tarihsel evrimi nasıl gerçekleşmiştir?
11Matematik bir keşif midir yoksa bir icat mıdır? Matematiksel bilginin felsefi boyutları ve farklı felsefe okullarında nasıl ele alındığının incelenmesi.
12Matematik tarihinden örneklerle teknolojinin evriminin incelenmesi. Buluşların toplumsal yaşama etkilerinin incelenmesi.
13Evrim kuramının farklı yaklaşımlarla ele alınması. Biyolojik evrimle bilimsel bilgi üretimindeki evrimin karşılaştırılması.
14Bir kültür olarak bilim: Toplumsal bilimler/doğa bilimleri tartışması ve psikanaliz.
15Bilimde toplumsal ve psikolojik bileşenler, sorunlar ve uygulamalar. Çağdaş bilimden örneklerle desteklenmesi.
16Final sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Khun, T., “The Structure of Scientific Revolutions,” The University of Chicago Press, 1967 Schick, T., “Readings in the Philosophy of Science,” Mayfield Publishig Company, 2000. Omnes, R., “Quantum Philosophy: Understanding and Interpreting Contemporary Science,” Princeton University Press, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı199
Quiz3515
Tartışma3412
Bireysel Çalışma5630
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)73
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr