Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MTY402MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİSeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; özellikle mezun olmak üzere olan öğrencilere; • İşletme ve işletme yönetimi konusunda akademik ve uygulamaya yönelik detaylı bilgilerin aktarılması, • İşletme ve yönetim bilimleri konularındaki güncel konuların değerlendirilerek öğrencilerin iş dünyasına hazırlanmalarının sağlanması, • Yönetim konusunda, teorik, bilimsel ve pratik bilgilerin aktarılarak yönetim alanında belirli bir alt yapı oluşturulması, • Yönetim bilimleri ve ilgili konuları hakkında güncel ve çağdaş bilgilerin aktarılarak temel becerilerin uygulama ile pekiştirilmesi, • Yönetim becerilerinin ve yönetim ile ilgili detayların aktarılarak öğrencilerin iş dünyasında birer yönetici olarak etkinliklerinin arttırılması ve bu yönde temel oluşturulması, • İş dünyası ile yönetim konularında güncel gelişmelerin ele alınarak farkındalık, bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, olarak özetlenebilir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Barbaros Tunç
Öğrenme Çıktıları
11. Bilimsel, akademik ve uygulamaya yönelik olarak işletme ve işletme yönetimi konularının öğrenilmesi
22. İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili olarak farklı bakış açıları ve yaklaşım tarzlarının geliştirilmesi
33. İşletme yönetimi konusunda bilimseli, teorik ve pratik bilgilerin aktarılması ile beceri gelişimine temel oluşturulması
44. Güncel yönetim konu başlıklarının farkındalığının arttırılması ve bilgisinin geliştirilmesi,
55. Yönetim ve yöneticilik konusundaki uygulama ve pratik bilgilerin gelişimi,
66. Mezun olmaya ve iş dünyasına atılmaya hazırlanan öğrencilerin, birer yönetici adayı olarak gelişimi ve gerekli temel bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletme ve İşletme Yönetimi Temel Kavramları, Yönetim ve Yöneticilik Temel Kavramları, İşletme Türleri-İşlevleri ve Temel Ekonomik Yapıları, İşletme ve Yönetim Fonksiyonları-Görevleri ve Tanımları, Etkin Yönetim ve Yöneticilikte Güncel Konular, Liderlik, Örgütsel Öğrenme, Temel Yönetim İletişimi ve Etkileşimi, Stres Yönetimi, Organizasyon ve Reorganizasyon, Ekip Yönetimi, Diğer Güncel Yönetim Konuları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel İşletme Kavramları ve Yönetim Bilimine Giriş
2İşletme ve Yönetim Fonksiyonları
3İşletmelerin Ekonomik Yapıları ve İşletme Türleri,Dersin üçüncü haftasından itibaren öğrencilere bir uygulama ödevi verilerek her hafta ele alınan konu başlıkları ile bu uygulamanın bir ödev olarak geliştirilmesi sağlanacak ve teorik derslere eş zamanlı olarak ödev niteliğinde yürütülecektir. Söz konusu bu çalışma ve ödev, öğrencilerin ara sınavı ve uygulama ödev notu olarak kabul edilerek değerlendirilecektir.
4Yönetim Süreçleri, Görevleri, Öncelikleri
5Yönetim Bilimi Tarihsel, Kavramsal Gelişimi, Klasik-Modern-Postmodern Yönetim Yaklaşımları
6İşletme Örgüt yapıları ve Yönetim ile Örgüt İlişkileri
7Yönetim Ekollerinde Çağdaş Yaklaşımlar
8Yönetim Ekollerinde Çağdaş Yaklaşımlar
9Yönetim ve Etkili Liderlik-Temel Liderlik Becerileri
10Ara Sınav (Uygulama/Ödev Ara Teslim)
11Yönetim ve Organizasyon-Reorganizasyon
12Yönetimde Ekip Kurma ve Ekip Çalışması,
13Etkili Yönetim İletişimi ve Etkileşimi,
14Güncel Yönetim Konuları
15Güncel Yönetim Konuları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
“İşletme Yöneticiliği” Temer Koçel / “İşletme Yönetimi” Gönül Budak, Gülay Budak / “İşletme Yönetimi” İlter Akad ve diğerleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4624
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2612
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr