Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GID306HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARISeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hukuku açıklamak; hukuk kurallarını diğer toplumsal kurallardan ayıran özellikleri, hukukun dallarını, Türk pozitif hukukunun kaynaklarını, yazılı hukuk, örf ve adet hukuku, yargı organlarının kararları ve yorumları, Hukukta kişi ve kişiliği; tüzel kişiler, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi konularını, hakların öznesi olarak kişiler, kişiliğin korunması, Haklar; hak türleri, hakların edinimi, kullanımı ve kaybı, hukuki olaylar, hukuki eylemler ve sonuçlarını öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Güliz ULUÇ
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi alan öğrenci, hukukun toplumsal işlevi, hukuk kurallarının bulunduğu yerler ve özelliklerini bilir.
2Bu dersi alan öğrenci, hukukun dallarını öğrenip ayırt edebilir.
3Bu dersi alan öğrenci, Anayasal hak ve ödevlerini bilir.
4Bu dersi alan öğrenci, kişilik hakları kategorilerini bilerek, temel hak ve özgürlüklere olası saldırılarda savunma mekanizmalarını kullanma yollarını bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hukukun dalları, Türk pozitif hukukunun kaynakları; Hukuk kurallarını diğer toplumsal kurallardan ayıran özellikler, yazılı hukuk, örf ve adet hukuku, yargı organlarının kararları ve yorum; kişi ve kişilik; kişiliğin korunması, Haklar; hak türleri, hakların edinimi, kullanımı ve kaybı, hukuki olaylar, hukuki eylemler ve sonuçlarını kapsayan bir derstir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Anlatım
2Hukukun toplumsal işleviAnlatım
3Hukukun diğer toplumsal davranış kurallarından farkıAnlatım
4Hukuk kurallarının özellikleriAnlatım
5YaptırımAnlatım
6Hukukun kaynakları ve Anayasa Anlatım
7Anayasanın yapılması, değiştirilmesi, Anayasa Mahkemesi ve başvuru yollarıAnlatım
8Arasınav (Vize)
9Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Uluslararası Antlaşmalar, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Örf ve Adetler, ÖğretiAnlatım
10Hukukun Dalları, kamu hukuku- özel hukuk ayrımıAnlatım
11Anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, yargılama hukuku, uluslararası hukukAnlatım
12Medeni hukuk, ticaret hukuku, uluslar arası özel hukukAnlatım
13Karma nitelikli hukuk dalları, iş hukuku, fikri hukukAnlatım
14Anayasal haklar ve ödevlerAnlatım
15Kişi, kişiliğin doğuşu ve Kişilik haklarıAnlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: BİLGE, Necip (2002); Hukukun Başlangıcı, Turhan Kitapevi, Ankara BİLGİLİ, Fatih (2012); Hukukun Temel Kavramları, Dora Basım Yayın, Bursa Yardımcı Kaynaklar: GÖZÜBÜYÜK, Şeref (2003); Hukuka Giriş, Ankara Turhan
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)65
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr