Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GID314MARKETINGSeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Gıda Mühendisleri için gerekli pazarlama ve pazarlamaya ilişkin konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriği mezunların gereksinim duyduklarını belirttikleri konulardan oluşmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özlem Karahan Uysal
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlamanın ne olduğu ve önemi.
2Pazarlama yönetimi yaklaşımları.
3Firmaların misyon ve vizyonlarının hazırlanması.
4Pazarlama karmasının 4P'si.
5Bir gıda maddesi etiketinin hazırlanması.
6INCOTERMS (Dışticarette ödeme şekilleri ve kullanılan belgeler).
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Bir ekonomi dersi almış olmaları önerilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Pazarlamanın ne olduğu ve ekonomideki önemi belirtilip önce temel teorik bilgiler üzerinde durulmaktadır. Daha sonra gıda maddeleri pazarlamasına ilişkin yasal ve uluslararası kurallar ele alınmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Pazarlamanın tanımı ve ekonomideki önemi.
2Pazarlama Yövnetimi Filozofileri.
3Pazarlama kavramı'nın gelişimi.
4Stratejik planlamadaki aşamalar.
5Firmaların misyon ve vizyonlarının hazırlanması.
6Pazarlama karmasının 4 P'si.
7Başlıca ürün karması stratejileri.
8Ürünün yaşam eğrisi.
9Just-in-time (JIT) üretim ve envanter kontrolu.
10Pazarlama faaliyetlerinin denetlenmesi: genel olarak değerlendirilmesi ve yanlış yönlendirilmiş pazarlama çabaları.
11Bir gıda maddesi etiketinin hazırlanması.
12MMNM ve barkod.
13INCOTERMS (Dış ticarette ödeme şekilleri)
14INCOTERMS (Ihracatta kullanılan belgeler).
15İyi anlaşılmayan veya arzu edilen kısımların tekrarı.
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kotler, P., Armstrong, G., 1991, Principles of Marketing, Prentice_Hall International Editions. ICC, Incoterms 2000. Any introduction to marketing text book.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı13030
Proje Tasarımı /Yönetimi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr