Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
GID318READING AND WRITING SKILLSSeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini gelişirmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ayşe AY
Öğrenme Çıktıları
1İngilizce düşünme ve konuşma becerisine sahip olmak
2İngilizce okuma ve yazma becerisine sahip olmak
3Grup çalışması ve İngilizce sunum yapmayı öğrenmek
4İngilizce okuduğu metni anlayarak üzerine yorum yapacak seviyeye gelmek
5CV, iş başvuru mektubu ve kurgusal iş başvuru mektubu yazabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Okuma becerisi dersinde öğrenciler: 1. Metin organizasyonunun farkındalığı 2. Düşünce ve gerçek ayırmı 3. Tarama 4. Referans kelimeleri farkedebilme 5. Genel düşünce 6. Alt metin çözümlemesi 7. Konunun farkındalığı 8. Ana düşünceyi anlama çalışmaları yapacaklardır Yazma becerisi dersinde öğrenciler; CV, iş başvuru mektubu ve kurgusal iş başvuru mektubu yazacaklardır .
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Döneme genel bakış, CV yazım teknikleri
2Reading keys, Unit 1
3Reading keys, Unit 2
4Reading keys, Unit 3
5Reading keys, Unit 4
6Reading keys, Unit 5 İş başvuru mektubu yazımı
7Reading keys, Unit 7
8Arasınav
9Reading keys, Unit 9
10Reading keys, Unit 10 (Unit 8 Ev ödevi)
11Reading keys, Unit 11
12Reading keys, Unit 12
13Kurgusal iş başvuru mektubu yazımı Reading keys, Unit 13
14Reading keys, Unit 15 (Unit 14 Ev ödevi)
15Reading keys, Unit 16
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Kitabı Miles Craven (2009) Rading Keys (New Edition), Macmillian Press Yazma becerileri dersinin kitabı dersin öğretim görevlisi tarafında temin edilecektir. Öğretim görevlisi tarafından önerilen okuma metinleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Ev Ödevi130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz144
Derse Katılım14228
Makale Yazma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)66
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1         4     
ÖÇ2         4     
ÖÇ3       4 4     
ÖÇ4         4     
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr