Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZEK201TARIMSAL EKOLOJİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Doğal ve tarımsal ekosistemleri oluşturan ekolojik faktörlerin küresel değişimler paralelinde kavranması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirlik esasına dayalı olarak planlanmasına yönelik temel ilkelerin benimsenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
NACİ ALGAN, EFTAL DÜZYAMAN, MİTHAT GEVREK, HAKKI ZAFER CAN
Öğrenme Çıktıları
1EKOLOJİK TANIMLAMALARIN KAVRANMASI VE EKOLOJİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ KURABİLME YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
2DOĞAL VE TARIMSAL EKOLOJİK SİSTEMMLERİ YORUMLAYABİLME YETNEĞİ
3KONVANSİYONEL ÜRETİM SİSTEMİ İLE ALTERNATİF ÜRETİM SİSTEMLERİNİ KIYASLAYABİLME
4KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİNİN TARIMSAL FAALİYETLER ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ KONUSUNDA FİKİR YÜRÜTEBİLME YETENEĞİ
5BİYOTİK VE ABİYOTİK ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ DEĞERLENDİRİP YORUMLAYABİLME YETENEĞİ
6TARIMSAL ÜRETİMDE EKOLOJİK FAKTÖRLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLARI KAVRAMA VE ÇÖZÜM ÜRETEBİLME
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekolojik tanım ve kavramlar, doğal ve tarımsal ekosistemler, iklim-tarım ilişkisi, tarım-toprak ilişkisi, toprak verimliliği ve mikroorganizmalar, tarımsal üretimde biyotik ve abiyotik stres faktörleri, küresel iklim değişimi, çevresel sorunlar, fotosentez, transpirasyon, su kullanım etkinliği, kuraklık, geleneksel ve alternatif tarım sistemleri, kirlilik, sürdürülebilirlik, erozyon
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekolojik tanım ve kavramlar
2Ekolojik tanım ve kavramlar
3Ekosistem kavramı ve agroekosistemler
4Çevresel faktörler ve stres kavramı
5İklim-tarım ilişkisi, iklim grupları
6Küresel iklim değişimi, çevre sorunları ve kirliliği
7Işık ve sıcaklığın tarım üzerine etkileri
8Yağışlar, kuraklık
9Tarım/toprak ilişkisi, toprak faktörleri
10Toprak verimliliği, erozyon
11Fotosentez, transpirasyon, su kullanım etkinliği
12Solunum
13Konvansiyonel ve alternatif tarım sistemleri
14Konvansiyonel ve alternatif tarım sistemleri
15İşlenen konuların değerlendirmesi ve öğrenci görüşleri
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Farklı Kaynaklardan Derlenmiş Sunumlar Ve Ders Notları Internet Kaynakları T.R. Sinclair, 1998. Principles Of Ecology İn Plant Production D. J. Gibson, 2002. Methods İn Comparative Plant Population Ecology Jessica Gurevitch, Samuel M. Scheiner, and Gordon A. Fox, 2005. The Ecology of Plants
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma12020
Okuma3618
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ143    
ÖÇ21  4  
ÖÇ312  3 
ÖÇ41     
ÖÇ531   2
ÖÇ63 2   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr