Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZZO202HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEMESeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Çitlik hayvanlarının yetiştirilmesine ve beslenmesine ilişkin bilimsel, güncel ve pratik bilgilerin verilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ahmet Alçiçek , Prof. Dr. Turgay Taşkın
Öğrenme Çıktıları
1Çiftlik hayvanlarının yetiştirme ve beslenmesine ilişkin temel kavram/bilgilerin kazanılması
2Farklı hayvan türlerinin yetiştirilmesinde kullanılan tekniklerle ilgili bilgi edinilmesi
3Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan yemler ve yemleme yöntemleri hakkında bilgi edinilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi ve beslenmesi konularında genel teorik ve pratik bilgiler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Tarımsal üretimde hayvancılık ve hayvansal ürünlerin insan beslenmesindeki yeriTür ve ırkların tanıtımı ve barınaklar
2Dünya’da ve Türkiye’de hayvancılık, Türkiye’de hayvancılığın başlıca sorunlarıNumaralama ve kayıt tutma
3Türler ve ırklar (Tür ve ırkın tanımı ve ilgili konular)Tescilli yerli ırklar videosu
4Sığır ırkları, sığırın üreme özellikleri, sığırdan süt ve et üretimiSığırcılık uygulamaları
5Koyun-keçi ırkları, koyun-keçide üreme özellikleri, süt, et ve yapağı üretimiKoyun ve keçicilik uygulamaları
6Tavuk ırkları, yumurta ve et tavukçuluğuTavukçuluk uygulamaları
7Arı ve ipekböceği yetiştiriciliği Arı ve ipekböcekçiliği uygulamaları
8ARASINAV
9Yemin tanımı, bileşimi ve sınıflandırılmasıBölüm kimyasal ve yem laboratuvarlarının tanıtımı
10Hayvan beslemede kullanılan yemler, özellikleri ve yem değerini etkileyen faktörlerKaba ve yoğun yemlerin tanıtılması, yemlerden örnek alma
11Hayvan beslemenin genel ilkeleriYemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik analiz yöntemleri
12Ruminant hayvanların beslenmesiRasyon ve karma yem hazırlamanın genel prensipleri
13Ruminant hayvanların beslenmesiRuminant hayvanlar için örnek rasyon hazırlama
14Kanatlı kümes hayvanlarının beslenmesiKanatlı kümes hayvanları için örnek karma yem hazırlama
15Kanatlı kümes hayvanlarının beslenmesiUYGULAMA SINAVI
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akman, N. 2000. Pratik Sığır Yetiştiriciliği. Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı Yayını. Cheeke, P.R. 2005. Applied Animal Nutrition Feeds and Feeding. Pearson Published by Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey 07458. ISBN: 0-13-113331-4. Doğaroğlu, M. 2008. Modern Arıcılık Teknikleri. Anadolu Ofset San ve Tic LTD ŞTİ Bağcılar-İstanbul. Koçak, Ç; Kaymakçı, M.; Sönmez R. 1990. Zootekni Uygulamaları (4. Basım). Ege Üniv. Zir.Fak. Yayınları. No: 289, İzmir Kaymakçı, M., 2006. İleri Koyun Yetiştiriciliği.Genişletilmiş 6. Baskı, Meta Basım. Bornova-İzmir. Kaymakçı, M., 2006. Keçi Yetiştiriciliği. Meta Basım. Bornova-İzmir. Klasing, K.C.1998. Comparative Avian Nutrition. CAB International. ISBN: 0 851992196. Kutlu, H.R. 2009. Tavukların Beslenmesi. TAVUKÇULUK BİLİMİ- Yetiştirme, Besleme-Hastalıklar. Bölüm 11, 353-498s. Bey Ofset Matbaacılık, ANKARA. Leeson, S., Summers, J.D. 1997. Commercial Poultry Nutrition. Published by University Books, P.O.Box 1326, Guelph, Ontario, Canada, N1H 6N8. Özkan, K., Açıkgöz, Z. 2007. Kanatlı Kümes Hayvanlarının Beslenmesi. Hasad Yayıncılık LTD. ŞTİ. 978-975-8377-55-8. İstanbul. ŞENGONCA, M., ALTAN, A., KOŞUM, N. (2009): Hayvan Yetiştirme İlkeleri, Ege Ü. Yayınları, Ziraat Fak. Yayın No: 534.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Laboratuvar Sınavı122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ135 2 2
ÖÇ225  2 
ÖÇ332    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr