Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTE203EKONOMİSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin ekonomi bilimi ile ilgili temel kavramları ve teorileri öğrenerek, güncel ekonomik olayları analiz edebilecek bilgi ve becerileri kazanmaları yanında kıt kaynakların verimli ve belirlenen amaca ulaşacak biçimde nasıl kullanılması gerektiği ve genel ekonomi ilmine ait kanun ve prensiplerin tarıma uygulanması konusunda da gerekli becerileri kazanacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Sevtap GÜMÜŞ
Öğrenme Çıktıları
1Ekonomik problemleri tanıma ve analiz etme becerisi
2Günlük ekonomik olayları yorumlayabilme
3Genel ekonomi prensiplerini tarıma uygulayabilme, karar alma becerisini edinme ve tarım işletmelerinde uygulama
4Tarım işletmelerinde üretim faktörlerini en etkin ve verimli şekilde kullanabilme becerisi
5Ülke tarım politikalarını değerlendirebilme ve yorumlayabilme
6Güncel sorunlara çözümler üretmeyi ve kişisel seçimlerde doğru kararlar almayı sağlayacak analitik bakış açısını kazanma
7Sınıf içi tartışma ve problem çözme yoluyla özgüven duygusunu geliştirebilme
8Sorumluluk taşıyabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Ekonomi ile ilgili temel kavramlar - Her ekonominin karşılaştığı temel sorunlar ve ekonomik sistemler - Piyasa kavramı ve piyasa çeşitleri - Fiyat teorisi -Tam rekabet piyasasında denge -Üretim teorisi, üretim masrafları -Tüketim Teorisi - Makro ekonomide temel kavramlar (Milli Gelir, GSMH, Enflasyon, İstihdam) - Genel ekonomi prensiplerinin tarımsal işletmeler açısından kullanımı - Tarımsal üretim faktörlerinin incelenmesi -Tarım ve Ekonomi - Ekonomi prensiplerinin tarımda kullanımına ilişkin örnek olay uygulamaları -Tarımsal pazarlama, finansman ve kooperatifçiliğe kısa bir bakış - Türkiye’de tarım politikalarına ilişkin uygulamalar -
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin kapsamı, gerekçesi, yararlanılabilecek kaynakların tanıtımı Tanışma
2Ekonomi biliminin temel kavramlarıOkuma-Kaynak tarama
3Piyasa kavramı ve piyasa çeşitleriOkuma-Kaynak tarama
4Talep ve arz kavramları, talep ve arzdaki değişmeler, fiyat oluşumuOkuma-Kaynak tarama
5Talep ve arz esneklikleriOkuma-Kaynak tarama
6Masraf kavramı, kısa ve uzun dönemde masraflarOkuma-Kaynak tarama
7Tam rekabet piyasasında kâr maksimizasyonuOkuma-Kaynak tarama
8Ara Sınav
9Tüketim teorisiOkuma-Kaynak tarama
10Makro ekonomida temel kavramlar (Milli Gelir, GSMH, Enflasyon, devalüasyon, İstihdam)Okuma-Kaynak tarama
11- Tarımsal üretim faktörlerinin incelenmesi Okuma-Kaynak tarama
12-Tarım ve EkonomiOkuma-Kaynak tarama
13- Ekonomi prensiplerinin tarımda kullanımına ilişkin örnek olay ygulamalarıOkuma-Kaynak tarama
14-Tarım işletmeciliğinde uygulanan ekonomi prensipleri Okuma-Kaynak tarama
15-Tarım işletmelerinde pazarlama, finansman ve kooperatifçiliğe kısa bir bakışOkuma-Kaynak tarama
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitapevi, 2009. - Zeynel Dinler, Mikro Ekonomi, Ekin Kitapevi, 2009. - Erdal M. Ünsal, İktisada Giriş, İmaj Yayıncılık, 2007, ISBN: 975 8752515. - İlker Parasız, İktisadın ABC’si, 7. baskı, Ezgi Kitabevi, 2005. - N. Gregory Mankiw, Principles of Microeconomics, Thompson South-Western, 4th Edition, .2006, ISBN: 978-0324319163 - Michael Parkin, Economics, Global Edition + Myeconlab Xl, Pearson Education, 10/2009. ISBN: 9781408245811. - İnan, İ., H., 2006,Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Trakya Üniv., Tekirdağ Zir. Fak. Yayınları, Tekirdağ - Kay, R.D., Edwards, W.M., Duffy, P.A., 2008, Farm Management, Sixth Edition, Mcgraw Hill.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1 52 3 
ÖÇ2 33   
ÖÇ3 4    
ÖÇ4 4  4 
ÖÇ5 3  4 
ÖÇ6   33 
ÖÇ7     3
ÖÇ8   3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr