Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BGU301GÜBRELER VE BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bahçe ve sera bitkilerinin gübrelenmesinde temel ilkelerin öğrenilmesi, gübrelemeye etki eden faktörler arasındaki ilişkinin yorumlanması, meyve (bağ, turunçgil, yumuşak ve sert çekirdekli, sert kabuklu, zeytin vs) ve sebzelerin (domates, hıyar, biber, patlıcan vs) gübrelenmesi, gübrelerin verilme zamanları ve uygulama şekillerinin öğretilmesi, bahçe ve sera bitkilerinde görülen besin maddesi noksanlık ve fazlalık belirtilerinin tanınmasının sağlanması, gübreleme proğramlarının hazırlanmasında yetkinliğin sağlanması, damla gübreleme proğramlarının ve yaparaktan gübreleme uygulamalarının öğrenilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Bülent YAĞMUR
Öğrenme Çıktıları
1Meyve ve sebzeleri kullanılma durumlarına tüketilen kısımlarına ve iklim isteklerine göre sınıflandırarak tanıma konusunda beceri sahibi olabilme.
2Gübrelemeye etki eden faktörlerin (bitkisel, çevresel, yetiştirme ortamı vs) irdelenmesi ve aralarında ilişki kurma becerisini kazanma.
3Bahçe ve sera bitkilerinde bitki besin maddesi noksanlık ve fazlalık belirtilerini tanıma ile doğrudan sahada üreticiye noksanlık yada fazlalığa karşı alınabilecek yöntemleri anlatma ve öğretme becerisini kazanma.
4Gübre uygulama şekli formu, zamanı ve miktarının öğrenilmesi ve bunları farklı bitkilere uygulama becerisini kazanma.
5Gübreleme proğramlarının hazırlanması için gerekli verilerin toplanması hesaplanması ve yorumlama yeteneğini kazanma
6Bahçe ve serada yetiştirilen bitkiler için spesifik gübreleme proğramlarının hazırlanmasıve uygulama yeteneğini kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bahçe ve sera bitkilerinin tanıtılması. Gübrelemeye etki eden faktörlerin öğretilmesi. Gübre ve gübreleme kavramlarının tanıtılması. Bahçe ve sera bitkilerinde bitki besin maddesi noksanlık ve fazlalık belirtilerinin tanıtılması. Bahçe ve sera bitkilerinde gübre uygulama şekli, yöntemi ve zamanının öğretilmesi. Gübreleme proğramlarının hazırlanmasında temel ilkelerin betimlenmesi. Bahçe ve sera bitkilerinden seçilmiş örneklerde gübreleme ilkeleri ve gübreleme proğramlarının öğrenilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş . Bahçe ve sera bitkilerinin gübrelenmesi konusunda başvurulabilecek kaynak kitap ve periyodiklerin tanıtılması Laboratuar çalışması (laboratuarların tanıtılması)
2Bahçe ve sera bitkilerinin meyve özelliklerine tüketilen kısımlarına ve iklim özelliklerine göre sınıflandırılması Bitki örneklerinin alınması ve analize hazır hale getirilmesi
3Gübrelemeye etki eden faktörler ve gübreleme yöntemleri damla gübreleme (fertigation) ve yapraktan gübreleme Laboratuar çalışması (organik gübrelerin tanıtılması)
4Gübre ve gübreleme kavramı, temel ve başa gübreleme, gübrelerin sınıflandırılması, organik ve inorganik gübrelerin tanıtılması Laboratuar çalışması (kimyasal gübrelerin tanıtılması)
55 Bitki besin elementlerinin bitkideki miktarları, bitkiler için mutla gerekli olan elementler ve alınış formları, bahçe ve sera bitkilerinde noksanlık ve fazlalık belirtileri Laboratuar çalışması (kimyasal gübrelerin tanıtılması)
6Gübreleme programlarını hazırlama ilkeleri, meyve ve sebzelerde gübreleme zamanları Gübreleme proğramı için hesaplamalar
7Meyvelerin gübrelenme ilkeleri:Turunçgillerin gübrelenmesi Bahçe bitkileri için spesifik gübreleme proğramlarının hazırlanması
8ArasınavSera bitkileri için spesifik gübreleme proğramlarının hazırlanması
9Meyvelerin gübrelenme ilkeleri:Bağın gübrelenmesi N,P noksanlık ve fazlalık Simptomları
10Meyvelerin gübrelenme ilkeleri:Zeytinin gübrelenmesi K, Ca noksanlık ve fazlalık Simptomları
11Meyvelerin gübrelenme ilkeleri:Elma ve kayısının gübrelenmesi Mg;S noksanlık ve fazlalık Simptomları
12Sebzelerin gübrelenme ilkeleri:Domatesin gübrelenmesi B,Fe, noksanlık ve fazlalık Simptomları
13Sebzelerin gübrelenme ilkeleri:Hıyarın gübrelenmesi Cu;Zn noksanlık ve fazlalık Simptomları
14Sebzelerin gübrelenme ilkeleri:Biberin gübrelenmesi Mn, Mo noksanlık ve fazlalık Simptomları
15Sebzelerin gübrelenme ilkeleri:Patlıcan gübrelenmesi Na, Cl noksanlık ve fazlalık Simptomları
16 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ağaoğlu S.Y. ve ark. 2001. Genel Bahçe Bitkileri 2.Vural, H.Eşiyok, D., Duman, İ.,2000. Kültür Sebzeleri. 3.Kacar, B. Ve Katkat, V., 2006. Bitki Besleme 4. Mendilcioğlu, K., 1999. Subtropik İklim Meyveleri. 5.Childers, F., 1966. Nutrition McGraw-Hill Inc. 6.IFA Word Fertilizer Use Manuel 7. Havlin et.all. 1995. Soil Fertility and Fertilizer 8.Kacar,, B. Katkat V., 2008. Gübreler ve Gübreleme 9.Mengel , K., Kirkby, E., 1987. Principles of Plant Nutrition. Int. Potash Inst. Bern
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım122,530
Bireysel Çalışma13030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma22040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1 2    
ÖÇ2      
ÖÇ3  33  
ÖÇ41     
ÖÇ51     
ÖÇ61     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr