Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TGU301GÜBRELER VE TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin bitkilerin beslenmesi ile ilgili temel bilgileri edinmesini ve gübreleme yöntemleri, gübre verim ilişkileri ile doğru gübrelemeyi kavramasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist.Prof.Dr. Hakan ÇAKICI
Öğrenme Çıktıları
1Bitki beslemede gereksinim duyulan elementleri tanır
2Bitki besin elementlerinin eksikliklerini tanır
3Gübreler ve tarla bitkilerinin gübreleme tekniklerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bitki besin elementleri, bitki besin elementi noksanlıkları, gübreler ve gübreleme teknikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitki beslemede gerekli elementler konu ile ilgili uygulamalar
2Mutlak gerekli besin elementleri konu ile ilgili uygulamalar
3Besin elementi alınım mekanizmalarıkonu ile ilgili uygulamalar
4Bitki besin elementi noksanlıklarıkonu ile ilgili uygulamalar
5Gübre ve gübrelemenin tanımıkonu ile ilgili uygulamalar
6Gübrelerin tanıtılması konu ile ilgili uygulamalar
7Gübrelerin tanıtılması konu ile ilgili uygulamalar
8Ara sınav
9Gübreleme yöntemleri konu ile ilgili uygulamalar
10Gübreleme yöntemleri konu ile ilgili uygulamalar
11Buğdayın gübrelenmesikonu ile ilgili uygulamalar
12Mısırın gübrelenmesi konu ile ilgili uygulamalar
13Pamuğun gübrelenmesikonu ile ilgili uygulamalar
14Ayçiçeğinin gübrelenmesikonu ile ilgili uygulamalar
15Patatesin gübrelenmesikonu ile ilgili uygulamalar
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kacar, V., Katkat, V., 2009. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Nobel yayın dağıtım Kacar, V., Katkat, V., 2009. Bitki Besleme. Nobel yayın dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma13030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1 2    
ÖÇ2 2    
ÖÇ3 2    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr