Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
HYD301HAYVAN DAVRANIŞLARISeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, Davranış Biliminden (Etoloji) yararlanarak çiftlik hayvanlarının ve bazı ev hayvanlarının davranışlarını ve bunları etkileyen etmenleri; hayvansal üretimde verimliliğin ve hayvan refahının sağlanması ve iyileştirilmesi bakımından hayvan davranışlarını gözlemleyebilme ve daha iyi anlayabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sezen Özkan Prof. Dr. Turgay Taşkın
Öğrenme Çıktıları
1Davranışların temelini ve işlevini kavrama
2Hayvansal üretim sürecinde hayvan davranışlarının ve refahın önemini kavrama
3Çiftlik hayvanlarının önemli davranış kalıplarını tanıyarak hayvanların isteklerine uygun fiziksel ve sosyal çevrenin oluşturulmasının önemini anlama
4Davranış, stres ve refah arasındaki ilişkileri anlayabilme ve olumsuz refah göstergesi olarak ve stres ile ilişkilendirilebilecek anormal davranışları tanımlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Davranış bilimine ilişkin temel bilgiler, evcilleştirme ve davranış, Zootekni uygulamaları bakımından hayvan davranışların önemi, davranışın fizyolojik analizi, çiftlik hayvanlarında (sığır, koyun, keçi, kümes hayvanları, ...) temel uyumsal davranış sistemleri (beslenme, üreme, mücadele, sorumluluk v.b.) ve bunlara ilişkin davranış kalıpları, yakalama, taşıma gibi kritik aşamalarda hayvan davranışları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanıtım Davranış Bilimi (Etoloji), temel kavramlar, hayvancılığa etkileri
2Davranışın temelleri ve etkileyen etmenler 1: doğal seleksiyon, evciltme ve yapay seleksiyon
3Davranışın temelleri ve etkileyen etmenler 2: merkezi sinir sistemi, çevrenin algılanması ve duyular, hormonlar, biyolojik ritimler, öğrenme
4“Hayvan Davranışları” ve “Hayvan Refahı” arasındaki ilişki, hayvanlar için uygun çevre koşullarının oluşturulmasında davranışlardan yararlanma, tercih testleri
5Temel uyumsal davranışlar: Beslenme, Üreme, Yuva yapma, Yavru bakımı, Dinlenme- uyku, termoregulasyon, hijyen ve bakım, antipredator davranış v.d.
6Hayvanlarda Sosyal Davranışlar ve Sosyal Organizasyon: Sosyal hiyerarşi, mücadele davranışları, olumlu sosyal ilişkiler ve hayvan refahı açısından önemi
7Hayvanlarda Stres ve Uyum mekanizması , termal stres ve davranışsal yanıtlar
8Hayvanlarda "Normal" ve "Anormal" davranışların tanımlanması ve refah ile ilişkilendirilmesi
9ARA SINAV
10Sığırların davranış özellikleri
11Küçükbaş Hayvanların davranış özellikleri
12Kanatlı Kümes Hayvanlarının davranış özellikleri
13Diğer hayvan türlerinin temel davranış özellikleri (At, kedi, köpek v.b.)
14Ödevlerin sunumu ve tartışma
15Çiftlik hayvanlarında yakalama, taşıma ve kesim sürecinde davranışlar
16YIL SONU SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Elektronik ortama aktarılmış sunumlar. Yardımcı kaynaklar: Demirören, E. 2007. Hayvan Davranışları. E.Ü. Z. F. Yayın No: 547 Öber, A. 2007. Hayvan Davranışları, Temel Ögeler. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Çakıroğlu, D. ve Meral, Y. 2006. ETHOLOJİ (Hayvan Davranışları). Medipres Yayıncılık, Malatya. Zutphen ve ark., 2003. Laboratuar hayvanları biliminin temel ilkeleri. Çev. Ed. T. İde, Medipres, Malatya Grandin, T. 2005 (Ed.). Livestock Handling and Transport 3rd Edition, USA. Keeling, L. 2001. (Ed.)Social Behavior in farm animals. CABI Publishing, New York.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma11010
Bireysel Çalışma15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1 2   2
ÖÇ2   2  
ÖÇ3 3   3
ÖÇ4   2  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr