Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
CIM302ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLERSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin yeşil(çim) alanlar ve çim bitkileri ile ilgili ulusal ve uluslararası durumu, çim bitkileri ile ilgili son bilimsel gelişmeleri kavramalarını, yeşil alanlar ve çim bitkilerinin yapısal özellikleri, kalite özellikleri, agronomik istekleri konusunda bilgiler edinerek, yeşil alan oluşturmada karar yetisi kazanmalarını, yeşil alanların bakımı ve sürdürülebilirliği ile bölgelere göre tercih ölçütlerini ortaya koyabilme becerilerini elde etmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Behçet KIR
Öğrenme Çıktıları
11.Sürdürülebilir çevre ve tarımsal üretimde çim bitkilerinin önemini kavrayabilme
22. Çim bitkilerinin yetiştirilmesi ve yeşil(çim) alanlar oluşturulması sürecinde ortaya çıkan sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve çözüm önerebilme
33. Çim bitkilerinin yapısal özellikleri hakkında bilgi edinme, edinilen bilgileri çim bitkileri ve çim alan projelerinde sentezleyebilme
44. Serin ve sıcak iklim çim bitkilerinin olumlu ve olumsuz özelliklerini kullanarak, çevreyi güzelleştirici, koruyucu, sürdürülebilirliği sağlayıcı yeşil alan projelerinde uygun denklikleri üretilme
55. Yeşil(çim) alan çalışmalarında, kamu kuruluşlarına özel sektöre ve hazır çim üreticilerine bitki ve tohum materyali temini + üretim süreçleri + ekonomik analiz konularında bilgi aktarabilme
66. İklimsel bölgeler temelinde yeşil alan oluşturma potansiyelleri ve yalın veya çoklu üretim modellemeleri konusunda sentezlemeler yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sürdürülebilir çevre açısından yeşil(çim) alanların ve çim bitkilerinin tanımı, tarihçesi, önemi ve işlevleri. Dünya’da ve Türkiye’de yeşil alanlar ve çim bitkilerinde kalite ölçütleri, üretim teknikleri.Serin ve sıcak iklim çim bitkileri ile diğer familya çim bitkileri. Yeşil alanlarda bakım işlemleri, Akdeniz iklim bölgelerinde çim alan tesis etme ilkeleri, spor alanları, reklamasyon alanları, rekreasyon alanları yapımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi tANIŞMA
2Sürdürülebilir çevre açısından yeşil(çim) alanlar ve çim bitkilerinin işlevleri Literatür ve gözleme dayalı rapor hazırlama
3Dünya’da ve Türkiye’de yeşil alan ve çim bitkisi üretimi, sorunlar ve çözüm yolları Literatür ve gözleme dayalı rapor hazırlama
4Yeşil(çim) alanlarda ve Çim bitkilerinde kalite ölçütleri Literatür ve gözleme dayalı rapor hazırlama
5Çim bitkileri ve yeşil alan üretim teknikleri, ekim, dikim işlemleri Literatür ve gözleme dayalı rapor hazırlama
6Serin iklim çim bitkileri Literatür ve gözleme dayalı rapor hazırlama
7Sıcak iklim çim bitkileri Literatür ve gözleme dayalı rapor hazırlama
8Ara Sınav
9Diğer familyalardan çim bitkileri Literatür ve gözleme dayalı rapor hazırlama
10Yeşil alanlarda bakım işlemleri, sulama, gübreleme, biçme, havalandırma, hastalık ve zararlı savaşımı Literatür ve gözleme dayalı rapor hazırlama
11Yapay çim alanları Akdeniz iklim bölgelerinde çim alan çalışmaları Literatür ve gözleme dayalı rapor hazırlama
12İklimsel bölgeler temelinde yeşil alan oluşturma ilkeleri Literatür ve gözleme dayalı rapor hazırlama
13Yeşil alanların kullanım şekilleri, spor alanları, reklamasyon, rekreasyon alanları Literatür ve gözleme dayalı rapor hazırlama
14Dönem projesi sunumları Literatür ve gözleme dayalı rapor hazırlama
15Dönem projesi sunumları Literatür ve gözleme dayalı rapor hazırlama
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Beard, J.B., 1973, TurfgrassScience and Culture, Prentice and Hall. Inc. USA Açıkgöz, E., 1993, Çim Alanlar Yapım ve Bakım Tekniği, Uludağ Uni.Zir.Fak. Yayınları, Bursa. Avcıoğlu, R., 1997, Çim Tekniği, Yeşil Alanların Ekimi, Dikimi ve Bakımı, E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Ababilimdalı, Bornva-İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması3515
Alan Çalışması5210
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma5525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ14   3 
ÖÇ2 54   
ÖÇ34 5   
ÖÇ4      
ÖÇ5      
ÖÇ6      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr