Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBS302TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bitki kökleri ile onu çevreleyen toprak, su ve atmosfer arasındaki ilişkilerin incelenmesi sonucu kök ortamında optimum koşulların yaratılması ve daha iyi bitki gelişmesi ve ürün eldesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. İ. Bülent OKUR Asst.Prof.Dr. Bülent YAĞMUR
Öğrenme Çıktıları
1Bitki gelişimi ve tarımsal üretim açısından önemli çevre faktörlerinin özelliklerini, bitki gelişimi ve tarımsal üretim için kontrol altına alınabilecek bazı çevre ve toprak faktörlerinin optimum düzeyde olmasını sağlayacak önlemleri bilir
2Toprağı oluşturan fazlar arasında kütle ve hacim ilişkilerini, bir fazda meydana gelen değişimin diğer fazlarda nasıl bir değişime neden olacağını ve bunun bitki gelişimi üzerine etkisi bilir
3Suyun işlevlerini bilir ve suyun durum değişikliklerinin (Suyun, katı-sıvı-gaz fazlarına geçiş durumları) toprak ve bitki üzerine etkilerini değerlendirebilir
4Toprak suyunun potansiyel enerjisini bilir ve toprak suyunun durumunu hakkında değerlendirmeler yapabilir
5Toprak-bitki-atmosfer devamlılığında suyun hareketini bilir ve bitki gelişimine olan etkisini değerlendirebilir
6Toprak bitki ve su ortamındaki bitki besin maddelerinin bitkiye yayarayışlılığı, alınabilirliği ve bunların bitkisel üretim üzerine olası etkilerini yorumlayabilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Topraktaki suyun özellikleri ve çeşitleri.Bitkilerde suyun hareketi.Toprak-Bitki-Atmosfer devamlılığında suyun hareketi.Bitkilerin su gereksinmesi, bitki besin maddelerinin alınımında suyun önemi ve işlevi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Haftalar itibariyle verilecek konu başlıkları açıklanır. Dersle ilgili yapılacak sınavlar, bunların başarı notuna katkıları, derste kullanılacak kaynak, dersin işlenme şekli, öğrencilerin beklentileri konularında açıklamalar yapılır
2Çevre, çevre faktörleri ve özellikleri, toprak ve tanımı
3Çevre faktörü olarak toprak, oluşumu ve çeşitleri
4Toprak nemi – Oransal Su içeriği, toprak fazları ile Diğer Kütle ve Hacim İlişkileri
5Toprak Tekstürü Tanımı, Tekstürün Önemi Tekstür Sınıfları, Analiz Yöntemi
6Toprak kili ve Özellikleri,
7Bitkisel üretimde ve toprak suyunun yarayışlılığında kil minerallerinin önemi
8Ara Sınavı,
9Çevre faktörü olarak suyun işlevleri ve önemli özellikleri
10Su noksanlığı ve su fazlalığında bitkisel üretimdeki sorunlar ve alınabilecek önlemler
11Topraktaki suyun özellikleri ve çeşitleri
12Bitkilerdeki su
13Bitkilerde suyun hareketi
14Toprak-Bitki-Atmosfer devamlılığında suyun hareketi
15Bitkilerin su gereksinmesi, bitki besin maddelerinin alınımında suyun önemi ve işlevi
16Fnal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yeşilsoy, M.Ş. 1994. Toprak, Bitki, Su İlişkileri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi,Genel Yayın No :89, Ders Kitapları Yayın No:21, Adana. •Munsuz, N. 1982. Toprak-Su İlişkileri. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları No: 798, Ankara. •Thorne, D. W. and Thorne, M. D. 1979. Soil, Water and Crop Production, Avi Publishing Com. Inc. •Kramer, P.J. and Boyer, J.S. 1995. Water Relations of Plants and Soils. Academic Press. UK
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma21020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21530
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma22040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ155  55
ÖÇ255  55
ÖÇ355  55
ÖÇ455  55
ÖÇ555  55
ÖÇ655  55
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr