Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK318HASTA BİTKİ FİZYOLOJİSİSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin bitki hastalıklarının oluşumunda rol oynayan patojen silahları hakkında bilgi sahibi olmalarını, patojenlerin bitki fizyolojisinde yol açtığı önemli sapmaları öğrenmelerini, konukçu-patojen interaksiyonları konusunda derinleşmelerini, bitkilerin kendilerini patojenlere karşı nasıl savunduklarını anlamalarını ve böylelikle pratiğe yönelik düşünce ve eylem oluşturmalarını amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asist.Prof.NEDIM ÇETİNKAYA
Öğrenme Çıktıları
1Ögrenci bu dersi alarak konukçu–patojen ilişkileri üzerinde bilgi sahibi olacaktır.
2Bu sayede bitkide duyarlılık ve dayanıklılık yollarının nasıl oluştuğunu kavrayacaktır.
3Dayanıklılık sağlayan faktörler üzerinde bilgi sahibi olmak pestisit kullanımı sorunlarının azalmasına yardımcı olabilecektir. Öğrenci akademik yaşamında yapacağı araştırmalarda bu konuya eğilme ve derinleşme fırsatını bulacaktır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste konuyla ilgili tarif ve açıklamalar yapıldıktan sonra hastalık oluşumunda rol oynayan patojen kaynaklı faktörler açıklanmaktadır. Dersin ikinci ana bölümünde duyarlı bitkilerde patolojik kökenli fizylojik sapmalar anlatılmaktadır. Son bölümde ise bitkilerde dayanıklılık sağlayan mekanizmalar ve dayanıklılığın uyarılması açıklanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, amaç ve kapsam, deyimler
2Hastalık ve ürün verimi: Tarımın sorunları ve beklentiler
3. Pathogenez (Hastalık olgusu) . Patojenlerin yayılması . Patojenlerin konukçu dokularına girişi . Konukçu dokularında hastalık etmenlerinin büyüme gereksinimleri
4 Konukçu-patojen interaksiyonları: Fizyoloji üzerine etkiler
5Hasta bitkide fotosentez
6Bitki-hastalık etmeni interaksiyonlarında enerji kullanımı ve solunum
7Arasınav
8Karbonhidratların yer değiştirme, depolanma ve dönüşüm modelleri
9Konukçu asimilatlarının hastalık etmenlerine taşınması
10Hasta bitkide bitki-su ilişkileri ve besin maddesi alımı
11Hasta bitki büyüme regülatörleri
12Segonder metabolizma
13Hastalık etmenlerine karşı bitki savunma mekanizmaları
14Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ayres, P.G., 1981. Effects of Disease on the Physiology of the Growing Plant, 1st Edition, Cambridge University Press, ISBN: 978-0-521-23306-4, 240 pages. Lucas, J. A., 1998. Plant Pathology and Plant Pathogens. 3rd Edition, Blackwell Publishing Company UK, ISBN:978-0-632-03046-0, 274 pages. Orcutt, D.M. and E.T. Nilsen, 2000. The Physiology of Plants Under Stress: Soil and Biotic Factors. 1st Edition, John Wiley and Sons Inc. ISBN: 978-0-471-17008-2, 686 pages.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ14     
ÖÇ2 3    
ÖÇ3  2   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr