Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK410BİTKİ KORUMADA BİYOTEKNOLOJİSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; bitki biyoteknolojideki kavramlara ve temel prensiplere yönelik bilgiler edinmesini, tarımsal üretimde ve özellikle bitki koruma alanındaki biyoteknolojik yöntemleri ve teknikleri tanımasını ve onları uygulayabilmesini, genetik olarak içeriği değiştirilmiş organizmaların ve ürünlerinin topluma, doğaya ve çevreye olan yararlarını ve risklerini sorgulayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ferit TURANLI, Doç. Dr. İsmail Can PAYLAN
Öğrenme Çıktıları
1 Biyoteknolojinin tarihsel gelişimini, önemini, sınırlarını tanımlayabilme ve tarımsal üretimdeki potansiyelini kavrayabilme
2Bitki hücre ve doku kültürleri teknikleri ile genetik mühendisliği arasındaki ilişkileri ifade edebilme
3Nükleik asitler ve proteinlerin yapılarını, sentezlerini, izolasyonlarını ve analizlerini gerçekleştirebilme
4Herbisitlere, bitki patojenlerine ve böceklere dayanıklı transgenik bitkiler elde etmek için genlerin nasıl aktarıldığını açıklayabilme
5Patojenlere ve böceklere dayanıklı bitkiler meydana getirmek amacıyla klasik ve gelişmiş biyoteknolojik yöntemleri süre ve uygulama yönünden kıyaslayabilme
6. Biyoteknolojik uygulamaların ve yaklaşımların insan, bitki ve çevre üzerindeki olası etkilerini biyoetik ve biyogüvenlik açısından tartışabilme ve değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Biyoteknolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve uygulama alanları • Canlılardaki makro moleküller ve biyoteknolojik amaçlar için kullanılmaları • Bitki hücre, doku ve organ kültürleri ve bitkisel üretimde kullanılmaları • Genlerin ifadesi, izolasyonu ve aktarımında kullanılan yöntemler ve teknikler • Bitki koruma alanındaki biyoteknolojik yöntemler ve teknikler ve bitki koruma amaçları için transgenik bitkilerin geliştirilmesi ve kullanımları • Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinin tarımsal üretim, toplum ve çevre açısından yararlı ve zararlı yönleri • Trangenik bitkileri ve ürünlerini analiz yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Bitki biyoteknolojisinin tanıtımı, tarihçesi ve gelişimi
1Hücrenin yapısı ve bileşimi, hücredeki organeller ve hücre içindeki biyolojik olaylar
2Nükleik asitler; tipleri, yapısı, kimyasal bileşimleri ve görevleri
3Nükleik asitlerin biyosentezi
4Proteinler; yapısal birimleri, kimyasal bileşimleri, görevleri ve biyosentezi
5Genler; yapısı, gen aktarımındaki öğeler ve kullanılan yöntemler
6Bitki koruma alanında kullanılan biyoteknolojik yöntemler ve teknikler
7Arasınav
8Böceklere gen aktarımında kullanılan yöntemler ve uygulamaları
9Böceklere dayanıklı transgenik bitkilerin elde edilmesi
10Herbisitlere dayanıklı transgenik bitkilerin geliştirilmesi ve uygulamaları
11Virüslere dayanıklı yada tolerant transgenik bitkilerin geliştirilmesi ve uygulamaları
12Bazı patojenlere dayanıklı transgenik bitkilerin geliştirilmesi ve uygulamaları
13Genetik olarak değiştirilmiş bitkileri belirlemede kullanılan yöntemler
14Ders konularının genel değerlendirmesi
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notu: - Erkan, S., Turanlı, F., Bitki Korumada Biyoteknoloji (Basılmamış Ders Notu), E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 116 s., 2009. Yardımcı Kaynaklar: - Chet, I., Biotechnology in Plant Disease Control. John Wiley and Sons Inc., U.S.A., XVI+373 pp., 1993. - Erkan, S., Moleküler Biyoloji. Doğruluk Matbaacılık Ltd. Ş., İzmir,VI+140 s., 1992. - Handler, A.M., 2001. A current perspective on insect gene transformation. J. of Insect Biochemistry and Molecular Biology, 31 (2): 111-128, 2001. - Kısmalı, Ş., Entomolojide Biyoteknik Yöntemler. E.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, İzmir, 28 s., 1996. - Özcan, S., Gürel, E., Babaoğlu, M., Bitki Biyoteknolojisi II. Selçuk Üniv. Vakfı Yayınları, XXI+456 s., 2001 - Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanma-sında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz111
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma31236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Quiz için Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1443435
ÖÇ2434344
ÖÇ3444435
ÖÇ4443344
ÖÇ5343544
ÖÇ6      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr