Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK414PESTİSİT KALINTILARI VE DAYANIKLILIKSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, pestisit kalıntılarının oluşum nedenleri, insan sağlığı açısından önemi ve önlenmesi, pestisitlere dayanıklılığın tanımı, tipleri, önemi ve önlenmesi ile ilgili stratejileri kavrayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Enver Durmuşoğlu & Prof.Dr. Necip Tosun
Öğrenme Çıktıları
1Pestisit kalıntıları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
2Pestisit kalıntılarının insan ve çevre sağlığına etkilerini kavrayabilme
3Pestisitlere direnç ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
4Pestisitlere direncin neden olacağı ekonomik kayıpları kavrayabilme
5Pestisit kalıntıları ve direnci önleyebilecek tavsiyelerde bulunabilme,
6Konuyla ilgili rapor ya da proje düzenleyebilme ve bunları değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Genel giriş ve tanıtım • Pestisit kalıntılarının oluşumu ve temel tanımlar • Pestisit kalıntılarının insan sağlığı açısından önemi • Pestisit kalıntılarının önlenmesine yönelik stratejiler • Pestisitlere dayanıklılığın oluşumu ve temel tanımlar • Etki mekanizmalarına göre insektisitlere dayanıklılık • Etki mekanizmalarına göre fungisitlere dayanıklılık • Dayanıklılığın önlenmesine yönelik stratejiler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel Giriş ve Tanıtım
2Pestisit kalıntılarının oluşumu
3MRL, ADI ve PHI terimlerinin tanımı ve belirlenmesi
4Tarımsal ürünler üzerindeki kalıntıların nedenleri
5Pestisit kalıntılarının insan sağlığı açısından önemi
6Pestisit kalıntılarının önlenmesine yönelik stratejiler
7Pestisit kalıntılarının önlenmesine yönelik stratejiler
8Ara sınav
9Pestisitlere dayanıklılığın oluşumu
10Doz, LD, LC, MT terimlerinin tanımı ve belirlenmesi
11Etki mekanizmalarına göre insektisitlere dayanıklılık
12Etki mekanizmalarına göre akarisitlere dayanıklılık
13Etki mekanizmalarına göre fungisitlere dayanıklılık
14Dayanıklılığın önlenmesine yönelik stratejiler
15Dayanıklılığın önlenmesine yönelik stratejiler
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notu: • Öncüer, C. ve E. Durmuşoğlu, 2008. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Genişletilmiş 6. Baskı. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No:27, Aydın, 472 s. - Ware, G. W. & D. M. Whitacre, 2003. The Pesticide Book. Meisterpro Information Resources, Willoughby, OH, 488 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11010
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1453442
ÖÇ2445443
ÖÇ3454353
ÖÇ4534555
ÖÇ5534555
ÖÇ6253454
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr