Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MZK402TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İNSANLIĞIN KÜLTÜR VE SANAT EVRİMİ SÜRECİNDE MÜZİK TARİHİNİN KONUMUNU, TEMEL KONULARINI, KAYNAKLARINI TANITMAK; AYRICA, TARİHSEL BELGELERİN REFERANSINDA TÜRK MÜZİĞİ TARİHİNDEKİ BAŞLICA AŞAMALAR HAKKINDA BİLGİLER VERMEK.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Reyhan ALTINAY
Öğrenme Çıktıları
1MÜZİK TARİHİNİN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNİ KAVRAYABİLME
2MÜZİK TARİHİNİN BAŞLICA KAYNAKLARINI TANIYABİLME
3MÜZİK TARİHİNİN DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ BAŞLICA AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ EDİNME
4MÜZİK TARİHİ ALANINDA ARAŞTIRMA YAPABİLECEK TEMEL BİLGİLERİ EDİNEBİLME
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
TARİH DİSİPLİNİ BAĞLAMINDA, İNSANLIĞIN SANAT VE KÜLTÜR EVRİMİ SÜRECİNDE MÜZİĞİN KONUMUNUN BELİRLENMESİ, TARİHİN İLK ÇAĞLARINDAN GÜNÜMÜZE KADAR GEÇEN SÜREÇTE MÜZİĞİN GELİŞİMİ İLE İLK TÜRK TOPLULUKLARINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK MÜZİĞİ TARİHİNİN BAŞLICA EVRELERİ HAKKINDA BİLGİLER VERİLMESİ DERSİN İÇERİĞİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1MÜZİK TARİHİNİN KÜLTÜR VE SANAT TARİHİ İÇİNDEKİ KONUMUNUN TANITILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
2 MÜZİĞİN OLUŞUMUNA İLİŞKİN TEORİK YAKLAŞIMLARIN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
3MÜZİĞİN KAVRAMSAL OLARAK ÇEŞİTLİ TOPLUMLARDA TANIMLANMASINA İLİŞKİN BİLGİLERİN AKTARILMASI ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
4MÜZİK TARİHİNİN MÜZİKOLOJİ BİLİMİ KAPSAMINDAKİ KONUMUNUN TANITILMASI ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
5MÜZİK TARİHİNİN MÜZİKOLOJİ BİLİMİ KAPSAMINDAKİ KONUMUNUN TANITILMASI ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
6MÜZİK TARİHİNE İLİŞKİN TEMEL KAYNAKLARIN TANITILMASI ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
7İLK ÇAĞLARDA MÜZİK OLGUSUNA İLİŞKİN BULGULARIN TANITILMASI ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
8ORTAÇAĞ’DA AVRUPA MÜZİK TARİHİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
9KLASİK DÖNEMDE AVRUPA MÜZİK TARİHİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN AKTARILMASI ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
10ROMANTİK DÖNEMDE AVRUPA MÜZİK TARİHİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
11İLK TÜRK TOPLULUKLARINDA MÜZİK OLGUSU HAKKINDA BİLGİLER VERİLMESİ ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
12HUNLAR, GÖKTÜRKLER VE UYGURLAR’DA MÜZİK OLGUSU HAKKINDA BİLGİLER VERİLMESİ ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
13ŞAMANİZM VE MÜZİK İLİŞKİSİ KONUSUNDA BİLGİLER VERİLMESİ ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
14DESTAN VE EPİK DÖNEM BAĞLAMINDA MÜZİK OLGUSU HAKKINDA BİLGİLER VERİLMESİ ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
15CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİNDE GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ TÜRÜNE İLİŞKİN GELİŞMELERİN AKTARILMASI ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
16CUMHURİYET DÖNEMİNDE GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ TÜRÜNE İLİŞKİN GELİŞMELERİN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİ – ÖĞRENCİ DİYALOGLU
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
.REYHAN ALTINAY, CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ (KİTAPLAR – MAKALELER – NOTA YAYINLARI), İZMİR, 2004. F.REYHAN ALTINAY, YURDUMUZUN NAĞMELERİ, (ÇEVRİYAZIM – TIPKIBASIM), İZMİR, 2008. F.REYHAN ALTINAY, TÜRK HALK MÜZİĞİ MAKALELER KİTABI&DVD, E.Ü. YAYINLARI, İZMİR, 2012. Y. ÖZTUNA, TÜRK MUSİKİSİ TEKNİK VE TARİH, İSTANBUL, 1987. O.AKDOĞU, TÜRK MÜZİĞİ BİBLİYOGRAFYASI (9.YY -1928), İZMİR, 1989. M.N. ÖZALP, TÜRK MUSİKİSİ TARİHİ I-II, TRT MÜZİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI. İLHAN MİMAROĞLU, MÜZİK TARİHİ, İSTANBUL, 1991. A.SAY, MÜZİK TARİHİ, ANKARA, 1995. V.SÖZER, MÜZİK VE MÜZİSYENLER ANSİKLOPEDİSİ, CUMHURİYETİN SESLERİ, TARİH VAKFI YAYINLARI, İSTANBUL, 1999. TRT THM NOTA REPERTUARI VE DUYSAL KAYITLI MATERYALLER ALANDAN YAPILAN DUYSAL – GÖRSEL KAYITLI MATERYALLER
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama4520
Rapor Sunma212
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3     1
ÖÇ4      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr