Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TER301TERMODİNAMİKSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; termodinamik kanunlarını anlayabilmesi, termodinamiğin temel esaslarının mühendislik işlemlerine uygulamalarını kavramasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Termodinamiğin temel kavramlarını, sıfırıncı yasayı kavrayabilme.
2Saf maddenin özelliklerini, ideal gaz hal denklemini kavrayıp, teknik konuların çözümlenmesinde kullanabilme.
3Termodinamiğin 1. yasası ile ilgili temel bilgileri kavrayıp, kapalı ve açık sistemlere uygulayabilme.
4Enerjinin transferi konusunu kavrayıp, ısı iş ve kütle yoluyla enerji transferine ilişkin teknik konuları çözümleyebilme.
5Termodinamiğin 2. yasası ile ilgili temel bilgileri kavrayıp, sistemlere uygulayabilme.
6Gaz akışkanlı güç çevrimleri ve soğutma çevrimleri ile ilgili temel bilgileri kavrayıp, sistemlere uygulayabilme.
7Gaz buhar karışımları ve iklimlendirme ilgili temel bilgileri kavrayıp, sistemlere uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Termodinamiğin temel kavramları, enerjinin biçimleri, sistem ve özellikleri, basınç ve sıcaklık kavramları, termodinamiğin sıfırıncı yasası, saf maddenin fazları, hal değişimleri, ideal gazlar, sıkıştırılabilme çarpanı, Termodinamiğin 1. yasası, kapalı ve açık sistemlere uygulanması, Termodinamiğin 2. yasası, tersinir ve tersinmez hal değişimi, Carnot çevrimi, ısı makinası, soğutucular, ısı pompası, entropi, tersinir sürekli akış işi, tersinir iş ve tersinmezlik, gaz akışkanlı güç çevrimleri, Otto ve Dizel çevrimi, soğutma çevrimleri, gaz buhar karışımları, Su buharının termodinamik özellikleri, nemli havanın termodinamik özellikleri ve iklimlendirme işlemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Termodinamiğin temel kavramları-Sıfırıncı yasaKonu ile ilgili soru çözümü
2Saf maddenin özellikleriKonu ile ilgili soru çözümü
3Termodinamiğin birinci yasası: kapalı sistemler, enerjinin ısı, iş ve kütle yoluyle transferiKonu ile ilgili soru çözümü
4Termodinamiğin birinci yasası: açık sistemlerKonu ile ilgili soru çözümü
5Termodinamiğin ikinci yasası: ısı makinaları, soğutma makinalarıKonu ile ilgili soru çözümü
6Termodinamiğin ikinci yasası: ısı pompaları, Carnot ilkeleriKonu ile ilgili soru çözümü
7EntropiKonu ile ilgili soru çözümü
8Ara sınav
9EkserjiKonu ile ilgili soru çözümü
10Gaz akışkanlı güç çevrimleriKonu ile ilgili soru çözümü
11Soğutma çevrimleriKonu ile ilgili soru çözümü
12Gaz karışımlarıKonu ile ilgili soru çözümü
13Gaz buhar karışımlarıKonu ile ilgili soru çözümü
14Su buharı ve termodinamik özellikleri, İklimlendirme işlemleriKonu ile ilgili soru çözümü
15Uygulama sınavıUygulama sınavı
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çengel, Y.A., M.A. Boles, 2007. Thermodynamics, An Engineering Approach Sixth Edition. Mc Graw Hill, ISBN: 978-007-8. Çengel, Y.A., M.A. Boles, 2008. Termodinamik-Mühendislik Yaklaşımıyla, Çeviri Editörü: Ali Pınarbaşı, ISBN: 978-975-6240-26-7, Izmir Güven Kitabevi, İzmir. Howell, J.R., R.O.Buckius, 1992. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Mc Graw Hill, ISBN: 0-07-909369-8 Sonntag, R.E., C. Borgnakke, G.J.V. Wylen, 2003. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Wiley, ISBN: 0-471-15232-3 Çengel, Y.A., R.H.Turner, 2001. Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences. Mc Graw Hill, ISBN: 0-07-118152-0
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Quiz110
Ev Ödevi120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Rapor Hazırlama14228
Proje Hazırlama248
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1551444
ÖÇ2551444
ÖÇ3551444
ÖÇ4551444
ÖÇ5551444
ÖÇ6551444
ÖÇ7551444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr