Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TPZ302TOPRAKSIZ TARIMSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin topraksız bitki yetiştiriciliğine neden gerek duyulduğunu anlayabilmesini, topraksız tarım teknikleri ile ilgili gelişmeleri kavrayabilmesini, topraksız tarımda bitkilerin su ve besin maddesi gereksinimlerini sağlamadaki yaklaşımları kavrayabilmesini, ticari anlamda topraksız bitki yetiştiriciliğini planlayabilme ve uygulayabilmesini, topraksız bitki yetiştiriciliğinde karşılaşabileceği problemleri çözebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ayşe GÜL
Öğrenme Çıktıları
1Topraksız tarımın nedenlerini açıklayabilme.
2Farklı bitki türlerinde topraksız tarım tekniklerini planlayabilme ve uygulayabilme.
3Topraksız bitki yetiştiriciliğinde karşılaşacağı problemleri çözebilme.
4Topraksız tarımın çevreye etkisini belirleyebilme ve üretimi çevreye duyarlı tasarlayabilme.
5Bu alandaki yeniliklere açık olma, bilgiye ulaşma ve çözüm üretme becerisi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Topraksız tarımın tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’de kullanımı, Seracılıkta yaygınlaşmasının nedenleri, Topraksız tarım teknikleri (Su kültürü, Substrat kültürü) Kullanılan substratlar, Substratların tekrar kullanımı, Substrat kültüründe bitkilerin su ve besin gereksinimlerinin karşılanması, Topraksız tarımda bitki besleme, Besin çözeltisi hazırlama ve uygulama, Çözelti-Ortam-Bitki analizleri, Topraksız tarımın avantaj ve dezavantajları, Çevreye etkisi, Geleceği.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Topraksız tarımın tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’de kullanımı, Seracılıkta yaygınlaşmasının nedenleri Dönem ödevlerinin dağıtımıBölüm seralarında uygulama
2Su kültürüBölüm seralarında uygulama
3Substrat kültürüBölüm seralarında uygulama
4Kullanılan substratlarBölüm seralarında uygulama
5Substratların tekrar kullanımıBölüm seralarında uygulama
6Substrat kültüründe bitkilerin su ve besin gereksinimlerinin karşılanmasıBölüm seralarında uygulama
7Topraksız tarımda bitki beslemeBölüm seralarında uygulama
8Ara sınavBölüm seralarında uygulama
9Besin çözeltisi hazırlığında dikkat edilecek konularProblem çözümü
10Ticari bir işletmenin ziyaret edilmesiTicari bir işletmenin ziyaret edilmesi
11Besin çözeltisinin uygulanışı Problem çözümü
12Çözelti-Ortam-Bitki analizleriBölüm seralarında uygulama
13Dönem ödevlerinin sunumuDönem ödevlerinin sunumu
14Dönem ödevlerinin sunumuDönem ödevlerinin sunumu
15Topraksız tarımın avantaj ve dezavantajları, Çevreye etkisi, GeleceğiUygulama sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: - Gül A., 2012. Topraksız Tarım. Hasad Yayıncılık, 140 s. - Raviv M., Lieth J.H., (ed) 2008. Soilles Culture: Theory and Practice. Elsevier, 587 p. - Savvas D., Passam H. (ed.), 2002. Hydroponic Production of Vegetables and Ornamentals. Embryo Pub., Greece, 463 s. - Gül A., Tüzel İ.H., Okur B.,Tuncay Ö., Aykut N., Engindeniz S., 2000. Serada Topraksız Tarım Tekniği ile Hıyar Yetiştiriciliği. TÜBİTAK TARP Yayınları, 51 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Quiz110
Uygulama/Pratik140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım9218
Uygulama/Pratik8216
Rehberli Problem Çözümü224
Alan Gezisi144
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma188
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12424
Laboratuvar Sınavı122
Quiz için Bireysel Çalışma144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr