Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK322HASTALIK EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİNİN TEMEL İLKELERİSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bitkilerde hastalık oluşturan etmenlerin ekolojik koşullarla olan ilişkilerinin öğretilmesi, bitki hastalıklarının epidemiyolojisi ile ilgili temel bilgileri edindirmek, epidemik potansiyelde olan önemli hastalıkları tanıtmak, önceden tahmin ve uyarı sistemleri hakkında bilgi ve beceriler kazandırmak, bu etmenlerin mücadele yöntemlerini kavratmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Pervin KINAY TEKSÜR
Öğrenme Çıktıları
1Bitkilerde hastalık etmenleri ve çevresel faktörler arasındaki ilişkiyi anlamak
2Bitkilerdeki hastalık seyri ve bunda etkili olan faktörlerin önemini öğrenmek
3Epidemilerin önceden tahmini ve erken uyarı modellerini öğrenmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Hastalık Ekolojisi - Cansız Çevrenin Hastalık Olgusuna Etkisi: Sıcaklık, Nem, Işık, toprak, kimyasallar - Canlı Çevrenin Hastalık Olgusuna Etkisi: İnsan, vektörler, konukçu, y. otlar Hastalık Epidemiyolojisi Epidemiyolojinin tanımı, amacı, çalışma alanları, ilgili terimler Epidemiyolojik Araştırma Yollarının Sınıflandırılması, r değeri Epideminin elementleri 1.Epidemi oluşumunda konukçu faktörünün etkileri 2. Epidemi oluşumunda etmen faktörünün etkileri 2. Epidemi oluşumunda çevre faktörünün etkileri Epidemilerin seyri, önceden tahmin ve uyarı sistemleri, Epidemilerin analizi, Epidemiyolojik analizlerde kullanılan modeller ve sistemler, Epidemi ve bitki hastalık yönetimi Dünyada ve Türkiye’de Önceden tahmin ve erken uyarı sistemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitkilerde hastalık tanımı, hastalık üçgeni ve piramidi, terimler
2Cansız Çevrenin Hastalık Olgusuna Etkisi Tolerans, hosgörü yasası
3Cansız Çevrenin Hastalık Olgusuna Etkisi Fiziksel etkenler: sıcaklık, nem
4Cansız Çevrenin Hastalık Olgusuna Etkisi: Işık, rüzgar Toprağın özellikleri
5Cansız Çevrenin Hastalık Olgusuna Etkisi: Kimyasal çevre, pH, bitki besin maddeleri, ilaçlar
6Canlı Çevrenin Hastalık Olgusuna Etkisi: İnsan, vektörler, konukçu, yabancı otlar, antagonistler
7Arasınav
8Epidemiyolojinin tanımı, amacı, çalışma alanları, ilgili terimler
9Epidemiyolojik Araştırma Yollarının Sınıflandırılması, r değeri
10Epideminin elementleri
11Epidemilerin seyri, önceden tahmin ve uyarı sistemleri
12Epidemilerin analizi
13Ülkemizde önemli epidemik hastalık örnekleri
14Dünyada ve Türkiye’de Önceden tahmin ve erken uyarı sistemleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notu: Yıldız, M. 1992. Bitki Hastalıklarının epidemiyolojisi (Basılmamış ders notu) Bora, T. 2001. Hastalık ekolojisi (Basılmamış ders notu) Yardımcı Kaynaklar: 1. Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology (5th edition). Elsevier-Academic Press, San Diego, CA. 922 pp. 2. Cooke, B. M. ;D. Gareth Jones and B. Kaye (eds.), 2006. The Epidemiology of Plant Diseases, 2nd edition, Springer. 3. Erdiller,G., Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi. AÜZF yayınları, Ders kitabı, Ankara. (1992) 4. Biçici,M., Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi. ÇÜZF yayınları, ders kitabı,Adana. (1993)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ14     
ÖÇ25     
ÖÇ35     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr