Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701003222000FARSÇA-ISeçmeli352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Farsça dil bilgisinin temel bilgilerini öğrencilere kazandırabilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜLKEN
Öğrenme Çıktıları
1Farsçanın gramer yapısını kavrayabilme
2Arap harfli Farsça manzum ve mensur edebi metinleri okuyabilme
3Arap harfli Farsça manzum ve mensur edebi metinleri Türkçeye tercüme edebilme
4Arap harfli Farsça manzum ve mensur edebi metinleri açıklayabilme ve yorumlayabilme
5Arap harfli Farsça edebi metinlerle ilgili çalışmalarını yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dil Aileleri ve Farsça’nın Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Arap Harfli Farsça Alfabenin Özellikleri, Yazı, Telaffuz, Yazı İşaretleri, Arap Harfleriyle Yazılmış Farsça Kelimelerin Okunması, Farsça’da Kelime Türleri, Fiiller, Fiil Kökleri, Sıfat Fiiller, Ek Fiil, Yardımcı Fiiller, Fiil Çekimleri, Ettirgen Fiiller, Edilgen Fiiller, Yeterlik Fiili, Gereklik Kipi, Fillerde Olumsuzluk, İsimler, Çoğul İsimler, Tamlama (Farsça İzafet), Belirtili ve Belirtisiz İsimler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Önemi ve Kurallar
2Dil Aileleri ve Farsça’nın Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
3Arap Harfli Farsça Alfabenin Özellikleri
4Yazı, Telaffuz, Yazı İşaretleri
5Arap Harfleriyle Yazılmış Farsça Kelimelerin Okunması
6Farsça’da Kelime Türleri, Fiiller
7Fiil Kökleri
8Ara Sınav
9Sıfat Fiiller, Ek Fiil, Yardımcı Fiiller
10Fiil Çekimleri
11Ettirgen Fiiller, Edilgen Fiiller, Yeterlik Fiili
12Gereklik Kipi, Fillerde Olumsuzluk
13İsimler, Çoğul İsimler
14Tamlama (Farsça İzafet)
15Belirtili ve Belirtisiz İsimler
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Farsça Dilbilgisi, (Haz. Mürsel Öztürk), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988. "Farsça Unsurlar", Osmanlıca Dersleri (Haz. Muharrem Ergin), 7. Baskı, Boğaziçi Yay., İstanbul 1984.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım8216
Seminer224
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1             2               
ÖÇ2 5                           
ÖÇ3 3                           
ÖÇ4                  5          
ÖÇ5                 3           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr