Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701003252000TÜRK MİTOLOJİSİ-ISeçmeli352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mit terimi ve kavramı konusunda yapılan belli başlı çalışmaların verilmesi ve tartışılması; Tarihimizin en eski dönemlerindeki inanç sembollerinin tespit edilmesi, “kült” haline gelenlerinin incelenerek insanoğlunun ve dünyanın yaratılışının bu sembollerle açıklanması; söz konusu sembol kültlerin bugüne gelene kadar çeşitli evrelerdeki görevleri ve uygulamaları üzerinde durularak dünden bugüne mitlerin yaşayışının değerlendirilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nerin YAYIN
Öğrenme Çıktıları
1Mit terimi ve kavramını çeşitli çalışmalara dayanarak kavrayabilme.
2Mit ve efsane arasındaki bağlantıyı açıklayabilme.
3Mitlerin tasnifi ve bu konuda yapılan çalışmaları inceleyerek derleme mitler konusunda bir tasnif taslağı oluşturabilme.
4Türk mitolojisindeki mitik değerleri kavrayabilme ve bu konuda bir tasnif taslağı geliştirebilme.
5Türk mitolojisinde çeşitli Türk boylarına ait mitler ve bu mitlerin anlatı türlerine olan yansımalarını açıklayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mit nedir?; mitlerin özellikleri; efsane ile mitin farkı; Türk mitolojisindeki belli başlı mitik değerler, Türk Dünyası boylarına ait mitlerin öğrenilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mit nedir? Efsane nedir? Söz konusu terim ve kavramların içeriğiÖGEL, Bahaeddin; Türk Mitolojisi-I(4. Baskı); TTK Yay. VII. Dizi-S. 1023; Ankara 2003/ ÖGEL, Bahaeddin; Türk Mitolojisi-II, (3. Baskı), TTK Yay: VII. Dizi- S.102a2; Ankara 2006
2Mit ile efsane arasındaki farklar ve benzerliklerÖGEL, Bahaeddin; Türk Mitolojisi-I(4. Baskı); TTK Yay. VII. Dizi-S. 1023; Ankara 2003/ ÖGEL, Bahaeddin; Türk Mitolojisi-II, (3. Baskı), TTK Yay: VII. Dizi- S.102a2; Ankara 2006
3Mitlerin tasnifi konusunda yapılan çalışmalar ve tartışmalarBoratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982/ Bayat, Fuzuli; Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı; Ötüken Yay.; İstanbul 2006
4Efsanelerin tasnifi konusunda yapılan çalışmalar ve tartışmalarBoratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982/ Bayat, Fuzuli; Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı; Ötüken Yay.; İstanbul 2006
5Mitlerin özellikleri nelerdir?Eliade, Mircae; Mitlerin Özellikleri (Çev. Sema Rifat); Simavi Yay. Deneme İnceleme Dizisi:13; İstanbul 1992/ Boratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982
6Malinowski ve Eliade’ye göre mit tanımları ve tasnifleriEliade, Mircae; Mitlerin Özellikleri (Çev. Sema Rifat); Simavi Yay. Deneme İnceleme Dizisi:13; İstanbul 1992
7Türk boylarına özgü veya ortak mitlerin öğrenilmesiEliade, Mircae; Mitlerin Özellikleri (Çev. Sema Rifat); Simavi Yay. Deneme İnceleme Dizisi:13; İstanbul 1992/ Gökalp, Ziya; Türk Medeniyeti Tarihi; Toker Yay. Genel Dizi No:216, “Doğudan Batıdan Seçmeler” Dizisi No:17, Ziya Gökalp Külliyatı: 5; İstanbul 2007
8Türk boylarına özgü veya ortak mitlerin öğrenilmesiGökalp, Ziya; Türk Medeniyeti Tarihi; Toker Yay. Genel Dizi No:216, “Doğudan Batıdan Seçmeler” Dizisi No:17, Ziya Gökalp Külliyatı: 5; İstanbul 2007/ Bayat, Fuzuli; Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı; Ötüken Yay.; İstanbul 2006
9Türk mitolojisinde belli başlı mitlerBayat, Fuzuli; Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı; Ötüken Yay.; İstanbul 2006
10Ara sınav
11Türk mitolojisinde belli başlı mitler ve yansımalarıBayat, Fuzuli; Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı; Ötüken Yay.; İstanbul 2006/ ÖGEL, Bahaeddin; Türk Mitolojisi-I(4. Baskı); TTK Yay. VII. Dizi-S. 1023; Ankara 2003
12Türk Dünyası mitlerinin sözlü ürünlere olan yansımalarıÖGEL, Bahaeddin; Türk Mitolojisi-I(4. Baskı); TTK Yay. VII. Dizi-S. 1023; Ankara 2003/ ÖGEL, Bahaeddin; Türk Mitolojisi-II, (3. Baskı), TTK Yay: VII. Dizi- S.102a2; Ankara 2006
13Türk Dünyası mitlerinin günümüz Türkiye Türklerine yansımalarıİnan, Abdülkadir; Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar (6. Baskı); TTK Yay: VII.Dizi- S. 245; Ankara 2006/ Kalafat, Yaşar; Altaylar’dan Anadolu’ya Kamizm Şamanizm; Yeditepe Yay: 14, İnceleme Araştırma Dizisi:10; İstanbul 2004
14Türk mitolojik değerlerinin Türk Dünyası boy ve topluluklarına olan yansımalarıİnan, Abdülkadir; Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar (6. Baskı); TTK Yay: VII.Dizi- S. 245; Ankara 2006/ Kalafat, Yaşar; Altaylar’dan Anadolu’ya Kamizm Şamanizm; Yeditepe Yay: 14, İnceleme Araştırma Dizisi:10; İstanbul 2004
15Türk mitolojik değerlerinin Türk Dünyası’nın çağdaş yazarlarının eserlerine olan yansımalarıRoux, Jean Paul; Türklerin ve Moğolların Eski Dini; Kabalcı Yay:190; İnceleme Dizisi:37; İstanbul 2002/ Boratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ögel, Bahaeddin; Türk Mitolojisi-I(4. Baskı); TTK Yay. VII. Dizi-S. 1023; Ankara 2003 Ögel, Bahaeddin; Türk Mitolojisi-II, (3. Baskı), TTK Yay: VII. Dizi- S.102a2; Ankara 2006 Eliade, Mircae; Mitlerin Özellikleri (Çev. Sema Rifat); Simavi Yay. Deneme İnceleme Dizisi:13; İstanbul 1992 Gökalp, Ziya; Türk Medeniyeti Tarihi; Toker Yay. Genel Dizi No:216, “Doğudan Batıdan Seçmeler” Dizisi No:17, Ziya Gökalp Külliyatı: 5; İstanbul 2007 İnan, Abdülkadir; Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar (6. Baskı); TTK Yay: VII.Dizi- S. 245; Ankara 2006 Kalafat, Yaşar; Altaylar’dan Anadolu’ya Kamizm Şamanizm; Yeditepe Yay: 14, İnceleme Araştırma Dizisi:10; İstanbul 2004 Roux, Jean Paul; Türklerin ve Moğolların Eski Dini; Kabalcı Yay:190; İnceleme Dizisi:37; İstanbul 2002 Boratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982 Bayat, Fuzuli; Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı; Ötüken Yay.; İstanbul 2006
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma210
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Gözlem224
Rapor Hazırlama326
Rapor Sunma326
Proje Hazırlama326
Proje Sunma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma24,59
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma28,517
Okuma313
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ122  444455555    3334  2 4   
ÖÇ222  444355555    3434  2 4   
ÖÇ322  444455555   333  3  344  
ÖÇ4    44345555533  2344    45  
ÖÇ5    443455555     344  3445  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr