Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701003372000FARSÇA-IISeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Farsça edebi metinleri okuyabilme ve Türkçeye tercüme edebilme formasyonunu kazandırabilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜLKEN
Öğrenme Çıktıları
1Farsça’nın gramer yapısını kavrayabilme
2Arap harfli Farsça manzum ve mensur edebi metinleri okuyabilme
3Arap harfli Farsça manzum ve mensur edebi metinleri Türkçeye tercüme edebilme
4Arap harfli Farsça manzum ve mensur edebi metinleri açıklayabilme ve yorumlayabilme
5Arap harfli Farsça edebi metinlerle ilgili çalışmalarını yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İsmin Halleri, Sıfatlar- Sıfatların Dereceleri, Sayılar, Zamirler ( Şahıs Zamirleri, Dönüşüklük Zamirleri, Soru Zamirleri, Belirsizlik Zamirleri, Bağlama Zamirleri), Zarflar, Edatlar, Bağlaçlar ve Ünlemler, Farsça Önek ve Sonekler, Birleşik Kelimeler, Farsça Sözdizimi, Farsça Cümle Türleri, Farsça Temel Seviye Metinlerini Okuma ve Türkçe’ye Tercüme Etme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Önemi Ve Kuralları
2İsmin Halleri
3Sıfatlar- Sıfatların Dereceleri
4Sayılar
5Zamirler ( Şahıs Zamirleri, Dönüşüklük Zamirleri, Soru Zamirleri, Belirsizlik Zamirleri, Bağlama Zamirleri)
6Zarflar
7Edatlar
8Ara Sınav
9Bağlaçlar ve Ünlemler
10Farsça Önek ve Sonekler
11Birleşik Kelimeler
12Farsça Sözdizimi
13Farsça Cümle Türleri
14Farsça Temel Seviye Metinlerini Okuma ve Türkçe’ye Tercüme Etme
15Farsça Temel Seviye Metinlerini Okuma ve Türkçe’ye Tercüme Etme
16Final Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Farsça Dilbilgisi, (Haz. Mürsel Öztürk), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988. "Farsça Unsurlar", Osmanlıca Dersleri (Haz. Muharrem Ergin), 7. Baskı, Boğaziçi Yay., İstanbul 1984.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım8216
Seminer224
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1             2               
ÖÇ2 5                           
ÖÇ3 3                           
ÖÇ4                  5          
ÖÇ5                 3           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr