Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701004352001TÜRK HALK EDB VE FOKLOR METİNLERİ-ISeçmeli479
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; halk biliminin incelediği halk bilgisi ürünlerini bilimsel metotlarla nasıl derleyeceğini ve alandan derlenen bu ürünleri hangi yöntemleri kullanarak inceleyebileceğini kavramasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Selami Fedakâr
Öğrenme Çıktıları
1Alan araştırması, derleme, derleyici ve kaynak kişi kavramlarını açıklayabilme.
2Alan araştırmasının özelliklerini kavrayabilme.
3Halk edebiyatı ürünlerini bilimsel metotlarla derlemenin aşamalarını yazabilme.
4Alan araştırması öncesi ve sonrasında yapılması gereken hazırlıkları planlayabilme.
5Derleme için seçilen konu hakkında kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
6Derleme ortamını ve derlemeyi etkileyen unsurların farkında olabilme.
7Derleme yöntemlerini alan araştırması sırasında uygulayabilme.
8Derleme konusuna uygun sorular hazırlayabilme.
9Sahada derleme metotlarıyla ilgili hazırlanmış temel kaynakları yazabilme.
10Alan araştırması yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derleme, derleyici ve kaynak kişinin özellikleri. Derleme konusunun tespiti ve sınırlandırılması. Derlemenin planlanması, derleme sırasında kullanılan bilimsel yöntemler ve bu yöntemlerin özellikleri. Derleme öncesi ve derleme sonrası yapılması gerekenler. Alandan derlenen halk bilgi malzemelerini inceleme metotları ve derlenen malzemenin yayına hazırlanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğini incelenme
2Derleme nedir ve derlemeci kimdir? İyi bir derlemecinin sahip olması gereken özellikler. Okuma (Ekici, 2007: ss. 1-29)
3Kaynak kişi kimdir? Amatör ve profesyonel kaynak kişiler. Okuma (Ekici, 2007: ss. 29-33)
4Derleme konusu belirleme ve konuyu sınırlandırma Okuma (Ekici, 2007: ss. 33-43)
5Derlemenin planlanması ve alanda derleme öncesi yapılacak hazırlıklar Okuma (Ekici, 2007: ss. 45-63)
6Anket yöntemi ve özellikleri Okuma (Ekici, 2007: ss. 64-67)
7Gözlem yöntemi ve özellikleri Okuma (Ekici, 2007: ss. 67-71)
8Ara sınav Ara sınav
9Görüşme yöntemi ve özellikleri Okuma (Ekici, 2007: ss. 71-73)
10Derleme yöntemlerinin alanda kullanımı. Okuma (Ekici, 2007: ss. 74-79)
11Derleme ortamı ve ortamı etkileyen unsurlar Okuma (Ekici, 2007: ss. 79-85)
12Alanda derleme sonrasında yapılması gerekenler. Okuma (Ekici, 2007: ss. 87-100)
13Halk bilgisi ürünlerini inceleme Kuram ve yöntemleri Okuma (Ekici, 2007: ss. 100-128)
14Alandan derlenen halk bilgisi ürünlerini tanımlama ve sınıflandırma. Okuma (Ekici, 2007: ss. 131-135)
15Alandan derlenen halk bilgisi ürünlerinin yayına hazırlanması Okuma (Ekici, 2007: ss. 136-142)
16Final SınavıFinal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Metin Ekici (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Ankara: Geleneksel Yayıncılık. Yardımcı Kitaplar: Kenneth S. Goldstein (1977). Sahada Folklor Derleme Metotları. Ankara: Başbakanlık Basımevi. Fikret Türkmen (1992). Sahada Folklor Derleme Teknikleri, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Sedat Veyis Örnek (2000). Türk Halk Bilimi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14114
Tartışma5210
Rapor Hazırlama5210
Rapor Sunma5210
Seminer428
Makale Kritik Etme3412
Bireysel Çalışma8864
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Okuma14684
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)270,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1       355555                
ÖÇ2       355555                
ÖÇ3       355555                
ÖÇ4       355555                
ÖÇ5       355555                
ÖÇ6       355555                
ÖÇ7       355555                
ÖÇ8       355555                
ÖÇ9       355555                
ÖÇ10       355555                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr