Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701004382001ÇAGDAŞ TÜRK EDB METİN NEŞİR PROB-ISeçmeli479
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Arap ve Kril alfabeleriyle metinler okuyarak modern Türk şiveleriyle yazılı metinleri Türkiye Türkçesine aktarmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yavuz Akpınar
Öğrenme Çıktıları
1Kril alfabesiyle metin okuyabilme
2Transkripsiyon yapabilme
3Transliterasyon yapabilme
4Modern Türk şivelerinden Türkiye Türkçesine aktarma yapabilme
5Arap alfabesiyle metin okuyabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Arap alfabesiyle Türkçe metinler, Kril alfabesiyle Türkçe metinler, Modern Türk şivelerinde Türkiye Türkçesine metin aktarımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar, bibliyografyaTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Arap alfabesiyle metin okurken karşılaşılan problemler I
3Arap alfabesiyle metin okurken karşılaşılan problemler II
4Kril alfabesiyle metin okurken karşılaşılan problemler I
5Kril alfabesiyle metin okurken karşılaşılan problemler II
6Transkripsiyon yaparak aktarma IArap harfli metinlerin aktarımı (Tercüman Gazetesi, Hayat Gazetesi, Burhan-ı Terakki Gazetesi vs.)
7Transkripsiyon yaparak aktarma IIArap harfli metinlerin aktarımı (Tercüman Gazetesi, Hayat Gazetesi, Burhan-ı Terakki Gazetesi vs.)
8Ara sınav
9Transliterasyon yaparak aktarma IKril harfli dergi ve kitaplardan metin aktarımı
10Transliterasyon yaparak aktarma IIKril harfli dergi ve kitaplardan metin aktarımı
11Modern Türk şivelerinden Türkiye Türkçesine aktarma problemleri IModern Türk şivelerinde yayımlanmış gazete, dergi ve kitaplardan aktarmalar yapma.
12Modern Türk şivelerinden Türkiye Türkçesine aktarma problemleri IIModern Türk şivelerinde yayımlanmış gazete, dergi ve kitaplardan aktarmalar yapma.
13Modern Türk şivelerinden Türkiye Türkçesine aktarma problemleri IIIModern Türk şivelerinde yayımlanmış gazete, dergi ve kitaplardan aktarmalar yapma.
14Modern Türk şivelerinden Türkiye Türkçesine aktarma problemleri IVModern Türk şivelerinde yayımlanmış gazete, dergi ve kitaplardan aktarmalar yapma.
15Modern Türk şivelerinden Türkiye Türkçesine aktarma problemleri VModern Türk şivelerinde yayımlanmış gazete, dergi ve kitaplardan aktarmalar yapma.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Eserler: a. Güngör, Erol: Tarihte Türkler, Ötüken Yayınevi b. Köprülü, Ord. Prof. M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Yayınlayanlar: Dr. Orhan F. Köprülü, Nermin Pekin, [2. bs.], İstanbul, Ötüken Yayınevi, 1980, XXIV- 437+2 s. c. Togan, Zeki Velidi, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, 2.bs., İstanbul, 1981, XII+696 s. (Enderun Yayınevi) d. Arap Alfabeli Gazete Dergi Koleksiyonu, Prof. Dr. Yavuz Akpınar Arşivi, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Tercüman Gazetesi 1883-1918; Hayat Gazetesi 1906-1907; Ekinçi Gazetesi 1875-1878 vs.) KİTAP VE MAKALELER: Akpınar, Yavuz, "Gaspıralı'nın Türk Diline Bakışı", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, 2ğ, Sayı: 12/1, s. 385-408 Akpınar, Yavuz, "İsmail Gaspıralı'nın Fikrî ve Edebî Eserleri", Yüzyılda Gaspıralı'nın İdealleri. Bildiriler. Yayına Hazırlayan: Cezmi Bayram, İsmail Türkoğlu, Filiz Baloğlu, İstanbul, Türk Yurdu Yayınları, 2ğ, s. 63-93 Akpınar, Yavuz, Azerî (Azerî Türkçesi, Azerî Edebiyatı), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1.c., İstanbul, Dergâh Yayınları, 1977, s. 254-264 Akpınar, Yavuz, Azerî Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, Dergâh Yayınları, 1994, 512 s. Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Dilinin İnkişafı”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.297-310 (Türk Tültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Şivelerinin Tasnifi”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.69-149 (Türk Tültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) Benningsen, A., C. Le Mercier Quelquejal, Stepte Ezan Sesleri, Sovyet Rejimi Altındaki İslâmın 400 Yılı (L'İslam en Union Soviétique), Çev. Nezih Uzel, İstanbul, 1981, Selçuk Yayınları, XXV+309 s. Cirtautas, İlse Laude, Son Elli Yılda Edebî Özbekçenin Gelişmesi Üzerine, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara, 1976, s. 77-92 Kurat, Akdes Nimet, “Kazan Türklerinin “Medenî Uyanış” Devri" (1917 Yılına Kadar), DTCF Dergisi, Ankara, Temmuz-Aralık 1966, XXIV. c., Sayı: 3-4, s. 95-194 Kurat, Akdes Nimet, “Rus Hakimiyeti Altında İdil-Ural Ülkesi”. (Eski Kazan Hanlığı ve Başkurt İli, XIX. yy'a Özkan, Dr. Nevzat, Türk Dünyası. Nüfus, Sosyal Yapı, Dil Edebiyatı, Kayseri, Geçit Yayınları, 1997 VIII+416 s. Türk Lehçeleri ve Şiveleri, Türk Dünyası El Kitabı, 2.bs., 2. c.: Dil-Kültür-Sanat, Ankara, 1992, s. 59-292 (Türk Kültürünü Araştırma Ensititüsü Yayınları) Türk Milletinin Dili, R. R. Arat, s. 59-68; Eski Türkçe, Şinasi Tekin, s. 69-119; Batı Türkçesi, F. K. Timurtaş, s. 120-145; Osmanlıca, Muharrem Ergin, s. 146-196; Türkiye Türkçesi, Muharrem Ergin, s. 197-210; Doğu Türkçesi, Muharrem Ergin, s. 211-215; Kuzey Türkçesi, Ahmet Temir, s. 216-223; Türk Şivelerinin Tasnifi, R. R. Arat-Ahmet Temir, s. 224-247; Türkçecilik Cereyanının Tarihi, F. K. Timurtaş, s. 248-258; Türklerde Yazı ve Alfabeler, M. Ergin, s. 259-289; Türk Lehçeleri, Ahmet Temir, s. 290-292 Yüce, Nuri, “Türk Dili ve Lehçeleri”, [Türk maddesi] İslam Ansikilopedisi, 12/1. c., s. 456-468 Zenkovsky, Prof. Serge A., Rusya'da Pantürkizm ve Müslümanlık, Çev.: Prof. Dr. İzzet Kantemir, İstanbul, 1983, xv+264 s. (Üçdal Neşriyat)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14114
Tartışma5210
Rapor Hazırlama5210
Rapor Sunma5210
Seminer428
Makale Kritik Etme3412
Bireysel Çalışma8864
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Okuma14684
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)270,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1 5  44                     35
ÖÇ2 5  44                     35
ÖÇ3 5  44                     35
ÖÇ4 5  44                     35
ÖÇ5 5  44                     35
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr