Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701004712004TÜRKÇENİN TARİHİ METİNLERİ-ISeçmeli479
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk yazı dilinin 13. yüzyıla kadarki gelişimi çerçevesindeki Köktürk, Uygur ve Karahanlı dönemi tarihi metinleri üzerinde ses, şekil ve özellikle söz dizimi ve anlam bakımından art zamanlı ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN
Öğrenme Çıktıları
1Türk yazı dili tarihini bir bütün içinde kavrayıp değerlendirme yapabilme.
2Köktürk dönemine ait öne çıkan metinlerin ses, şekil ve söz dizimi özelliklerini kavrayabilme.
3Uygur dönemine ait öne çıkan metinlerin ses, şekil ve söz dizimi özelliklerini kavrayabilme.
4Karahanlı Türkçesi dönemine ait öne çıkan metinlerin ses, şekil ve söz dizimi özelliklerini kavrayabilme.
5Türk dilinin Köktürk, Uygur ve Karahanlı dönemleri arasında ses, şekil ve söz dizimi açısından karşılaştırmalar yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genel Türk dili tarihi değerlendirmesi, Köktürk harfli metinlerin incelenmesi, Uygur harfli metinlerin incelenmesi, Arap harfli metinlerin incelenmesi, Karşılaştırmaya dayalı sonuçlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Türk dili tarihine genel bir bakış
3Köktürkler ve Türk dili
4Orhun abidelerinden okumalarOkuma çalışması
5Köktürk yazısı ve kökenleri
6Köktürkçenin belli başlı dil özellikleri
7Orhun abidelerindeki sözlerin art zamanlı ve eş zamanlı analizi
8Ara sınav
9Uygurlar ve Türk dili
10Uygur Türkçesi ile yazılmış öne çıkan metin örneklerinden okumalarOkuma çalışmaları
11Uygur Türkçesinin belli başlı dil özellikleri
12Karahanlılar ve Türk dili
13Karahanlı Türkçesi ile yazılmış öne çıkan metin örneklerinden okumalarOkuma çalışması
14Karahanlı Türkçesinin belli başlı dil özellikleri
15Karahanlı Türkçesi ile yazılmış metin örneklerinin art ve eş zamanlı dil incelemeleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Ercilasun, A. Bican. (2007). Başlangıçtan Günümüz Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ yay. Caferoğlu, Ahmet. (2000), Türk Dili Tarihi 1-2, İstanbul: Alfa yay. Kitaplar: Arat, R.Rahmeti. (). Makaleler, Orkun, H. Namık. (). Eski Türk Yazıtları, Akalın, Mehmet. (). Tarihi Türk Şiveleri,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14114
Tartışma5210
Rapor Hazırlama5210
Rapor Sunma5210
Seminer428
Makale Kritik Etme3412
Bireysel Çalışma8864
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Okuma14684
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)270,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ155355 55                   5 
ÖÇ2 5 55 5                    5 
ÖÇ3 5 55 5                    5 
ÖÇ4 5 55 5                    5 
ÖÇ5 5 55 5                    5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr