Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701004752005TÜRK MİTOLOJİSİNİN KAYNAKLARI-ISeçmeli479
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Mitolojisi bağlamında terim ve kavram problemlerini çözebilme becerisi kazanmış ve bu konuda yüksek lisans, doktora yapacak düzeyde öğrenci yetiştirebilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nerin YAYIN
Öğrenme Çıktıları
1Dünyada Türk Mitolojisi konusunda yapılan çalışmalardaki mitleri konularına göre tasnif edebilme.
2Türk Mitolojisi söz konusu olduğunda mit ve destan terimlerini yorumlayabilme.
3Türk Mitolojisi bağlamında çeşitli terim ve kavram problemlerini çözme becerisi.
4Dünyada Türk Mitolojisi konusunda yapılan çalışmaları kütüphane ve internet ortamında tarayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dünyada Türk mitolojisi konusunda yapılan eserlerin içerikleri ve bununla ilgili tartışmalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mircae Eliade’nin “Mitlerin Özellikleri” adlı kitabını okuyarak mitleri konusuna göre yorumlamaEliade, Mircae; Mitlerin Özellikleri (Çev. Sema Rifat); Simavi Yay. Deneme İnceleme Dizisi:13; İstanbul 1992
2Mircae Eliade’nin “Şamanizm” adlı kitabını okuyarak mitleri konusuna göre yorumlamaEliade, Mircae; Şamanizm; (Çev. İsmet Birkan); İmge Kitabevi; İstanbul 2006
3Mircae Eliade’nin “Dinler Tarihine Giriş” adlı kitabını okuyarak Dünyadaki çeşitli dinlere ait mitleri yorumlama ve tasnif etmeEliade, Mircae; Dinler Tarihine Giriş (Çev. Lale Arslan); Kabalcı Yay:193, Antropoloji, Erkeoloji, Mitoloji Dizisi:17; İstanbul 2003
4Mircae Eliade’nin “Dinler Tarihine Giriş” adlı kitabını okuyarak Dünyadaki çeşitli dinlere ait mitleri yorumlama ve tasnif etmeEliade, Mircae; Dinler Tarihine Giriş (Çev. Lale Arslan); Kabalcı Yay:193, Antropoloji, Erkeoloji, Mitoloji Dizisi:17; İstanbul 2003
5Mircae Eliade’nin “Dinler Tarihine Giriş” adlı kitabını okuyarak Dünyadaki çeşitli dinlere ait mitleri yorumlama ve tasnif etmeEliade, Mircae; Dinler Tarihine Giriş (Çev. Lale Arslan); Kabalcı Yay:193, Antropoloji, Erkeoloji, Mitoloji Dizisi:17; İstanbul 2003
6Jean Paul Roux’un “Altay Türklerinde Ölüm” adlı kitabını okuyarak mitleri konusuna göre yorumlama ve tasnif etmeRoux, Jean Paul; Altay Türklerinde Ölüm (Çev: Aykut Kazancıgil), Kabalcı Yay.; İstanbul 1999
7Jean Paul Roux’un “Orta Asya Tarih ve Uygarlık” adlı kitabını okuyarak mitleri konusuna göre yorumlama ve tasnif etmeRoux, Jean Paul; Orta Asya Tarih ve Uygarlık (Çev:Lale Arslan); Kabalcı Yay.; İstanbul 2001
8Jean Paul Roux’un “Türklerin Tarihi (Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl)” adlı kitabını okuyarak mitleri konusuna göre yorumlamaRoux, Jean Paul; Türklerin Tarihi (Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl); (Çev: Prof. Dr. Aykut Kazancıgil, Lale Arslan); Kabalcı Yay: 291, İnceleme Dizisi: 50; İstanbul 2008 (V. Basım)
9Jean Paul Roux’un “Türklerin Tarihi (Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl)” adlı kitabını okuyarak mitleri konusuna göre yorumlamaRoux, Jean Paul; Türklerin Tarihi (Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl); (Çev: Prof. Dr. Aykut Kazancıgil, Lale Arslan); Kabalcı Yay: 291, İnceleme Dizisi: 50; İstanbul 2008 (V. Basım)
10Ara sınav
11Richard. M Dorson’un “Günümüz Folklor Kuramları” adlı kitabını okuyarak mitleri konusuna göre yorumlamaDorson, Richard. M; Günümüz Folklor Kuramları Ege Üni. Edb. Fak. Yay: 88; E.Ü. Basımevi; İzmir 1984
12Richard. M Dorson’un “Günümüz Folklor Kuramları” adlı kitabını okuyarak mitleri konusuna göre yorumlamaDorson, Richard. M; Günümüz Folklor Kuramları Ege Üni. Edb. Fak. Yay: 88; E.Ü. Basımevi; İzmir 1984
13Türk Mitolojisini ilgilendiren çalışmalara bakarak Türk Mitolojisine özgü mitleri konularına göre tasnif etme
14Türk Mitolojisini ilgilendiren çalışmalara bakarak Türk Mitolojisine özgü mitleri dönemlerine göre tasnif etme
15Yapılan çalışmalardaki ortak unsurları tasnif ve tespit etme
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eliade, Mircae; Mitlerin Özellikleri (Çev. Sema Rifat); Simavi Yay. Deneme İnceleme Dizisi:13; İstanbul 1992 Roux, Jean Paul; Türklerin ve Moğolların Eski Dini; Kabalcı Yay:190; İnceleme Dizisi:37; İstanbul 2002 Dorson, Richard. M; Günümüz Folklor Kuramları Ege Üni. Edb. Fak. Yay: 88; E.Ü. Basımevi; İzmir 1984 Eliade, Mircae; Şamanizm; (Çev. İsmet Birkan); İmge Kitabevi; İstanbul 2006 Eliade, Mircae; Dinler Tarihine Giriş (Çev. Lale Arslan); Kabalcı Yay:193, Antropoloji, Erkeoloji, Mitoloji Dizisi:17; İstanbul 2003 Malinowski, Bronislaw; Büyü, Bilim ve Din; Kabalcı Yay:5, Bilim Kitapları:2; İstanbul 1990 Roux, Jean Paul; Altay Türklerinde Ölüm (Çev: Aykut Kazancıgil), Kabalcı Yay.; İstanbul 1999 Roux, Jean Paul; Orta Asya Tarih ve Uygarlık (Çev:Lale Arslan); Kabalcı Yay.; İstanbul 2001 Roux, Jean Paul; Türklerin Tarihi (Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl); (Çev: Prof. Dr. Aykut Kazancıgil, Lale Arslan); Kabalcı Yay: 291, İnceleme Dizisi: 50; İstanbul 2008 (V. Basım)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma210
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Tartışma4520
Gözlem4416
Rapor Hazırlama4520
Rapor Sunma4520
Proje Hazırlama4520
Proje Sunma4520
Makale Yazma4832
Makale Kritik Etme48,534
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5735
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma25,511
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma29,519
Okuma4520
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)270,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1        55555                
ÖÇ2        55555                
ÖÇ3        55555                
ÖÇ4        55555                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr