Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11243OSMANLICA GRAMER-IIISeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkçedeki Arapça alıntıların yapım kategorisinde gerçekleşen ve aksam-ı seba adıyla bilinen kategorilerde sınıflandırılan fonolojik özellikler, genel fonetik kurallara dayalı olarak sınıflandırılıp açıklar. Daha sonra bu hazırlığa uygun olarak, 15. , 16. ve 17. yüzyıl metinleri üzerinde dil incelemeleri yapılır. Bu metinler, Osmanlı Türkçesinin Divan edebiyatına ait örnekler yanı sıra, Halk edebiyatı ile tarih metinleri arasından seçilir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN
Öğrenme Çıktıları
1Osmanlı Türkçesine alıntılanmış Arapça sözlerin aksam-ı sebaya göre durumlarını ve bu kelimelerin fonolojik özelliklerini kavrayabilme.
2Osmalı Türkçesindeki Arapça ve Farsça kökenli sözlerin yapı özelliklerini kavrayabilme.
315. yüzyıl Arap harfleri ile yazılmış Türkçe metinleri okuyup anlamlandırabilme.
416. yüzyıl Arap harfleri ile yazılmış Türkçe metinleri okuyup anlamlandırabilme.
517. yüzyıl Arap harfleri ile yazılmış Türkçe metinleri okuyup anlamlandırabilme.
615., 16. ve 17. yüzyıl Arap harfli Türkçe metinlerin analizlerini yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Türkçesinin söz varlığı ve metinleri, Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça unsurlar, Metin analizleri, Arapça ve Farsça kelimelerin yapı özellikleri, Osmanlı Türkçesi metinlerini okuma ve anlamlandırma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Aksam-ı Sebaya göre salim dışında kalan sözlerin fonolojik özellikleri hakkında bilgi
3Mehmuz kökler ve örnekleri
4Misal kökler ve örnekleri
5Ecvef kökler ve örnekleri
6Nakıs kökler ve örnekleri
717. ve 18. yüzyıl metin örneklerinden okumaOkuma çalışması
8Ara sınav
9Muzaaf kökler ve örnekleri
1017. ve 18. yüzyıl Divan edebiyatı metinlerin analizi
11Lefif kökler ve örnekleri
12Lefif-i mefruk
13Lefif-i makrun
14Türkçenin 17. ve 18. yüzyıl dönemine ait metin parçalarının analizi
15Metin okuma ve yazma çalışmasıYazı ve Okuma çalışmaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Timurtaş, F. (1991). Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Timurtaş, F. (2005). Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Yardımcı Kitaplar: Ergin, Muharrem (2000). Osmanlıca Dersleri, İstanbul: Boğaziçi Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul: Kesit Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul: Kesit Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1 3 45 5                      
ÖÇ2 3 45 5                      
ÖÇ3 5 45 3                      
ÖÇ4 5 45 3                      
ÖÇ5 5 45 3                      
ÖÇ6 5 45 3                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr