Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11240OSMANLICA GRAMER-IVSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Özellikle Arap harfli yazma metinlerin yazı çeşitleri ve yazma eserlerin imla özellikleri örneklendirir ve geriye kalan haftalarda bu hazırlığa dayalı olarak, yazma metinler üzerinde dil incelemeleri devam eder. Bu incelemeler, hem Osmanlı Türkçesinin dönemleri arasında hem de Eski Anadolu Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak yürütülür.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN
Öğrenme Çıktıları
1Osmanlı alfabesi ile yazılmış Türkçe metinlerin dil analizini yapabilme.
2El yazması hakkında kuramsal bilgileri açıklayabilme.
3Yazma tekniklerini kavrayabilme.
4Yazı çeşitlerini açıklayabilme.
5El yazması eserlerde görülen yazılış özelliklerini kavrayabilme.
614. yüzyıldaki Arap harfleriyle kaydedilmiş el yazması Türkçe metinleri okuyup anlamlandırabilme.
715. yüzyıldaki Arap harfleriyle kaydedilmiş el yazması Türkçe metinleri okuyup anlamlandırabilme.
816. yüzyıldaki Arap harfleriyle kaydedilmiş el yazması Türkçe metinleri okuyup anlamlandırabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Arap harfli Türkçe yazma eserler, Tarihi-karşılaştırmalı Türkçe ses ve şekil bilgisi, Osmanlı Türkçesi metinlerin dil analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Yazmaların doğuşu ve gelişmesi
3Önemli Arapça yazma koleksiyonları
4Telif yöntemleri
5Yazma eser türleri
6Hat sanatı, Hat sanatında kullanılan yazı çeşitleri ve özellikleri
714., 15. ve 16. yüzyıldaki el yazması Türkçe metin örnekleri
8Ara sınav
9El yazması eserlerdeki yazılış özellikleri
10Nesih yazısı ve özellikleri
1114., 15. ve 16. yüzyılda nesih ile yazılmış el yazmalarından okuma çalışmasıOkuma çalışması
12Sülüs yazısı ve özellikleri
1314., 15. ve 16. yüzyılda sülüs ile yazılmış el yazmalarından okuma çalışmasıOkuma çalışması
14Rik’a yazısı ve özellikleri
1514., 15. ve 16. yüzyılda rik’a ile yazılmış el yazmalarından okuma çalışmasıOkuma çalışması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Timurtaş, F. (1991). Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Timurtaş, F. (2005). Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Timurtaş, F. (2005). Osmanlı Türkçesi Grameri, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Yardımcı Kitaplar: Ergin, Muharrem (2000). Osmanlıca Dersleri, İstanbul: Boğaziçi Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul: Kesit Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul: Kesit Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama144
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8324
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1 5 45 4                      
ÖÇ2 5                           
ÖÇ3 5                           
ÖÇ4 5                           
ÖÇ5 5                           
ÖÇ6 5 45 4                      
ÖÇ7 5 45 4                      
ÖÇ8 5 45 4                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr