Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11245YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-ISeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin Tanzimat dönemi Türk edebiyatını tanımasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Fazıl Gökçek
Öğrenme Çıktıları
1Yeni Türk Edebiyatıyla ilgili temel kaynakları tanıyabilme.
2Yeni Türk Edebiyatının araştırma yöntemlerini kavrayabilme.
3Yeni Türk Edebiyatıyla ilgili kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
4Türk edebiyatına yeni giren edebi türleri tanıyabilme.
5Tanzimat’ın ikinci dönemindeki önemli şairleri tanıyabilme.
6Tanzimatın ikinci dönemindeki önemli metinleri yorumlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yeni Türk Edebiyatının araştırma yöntemleri, kaynakları. Tanzimat yılları kültür hayatı. Batılılaşma ve modernleşme hareketlerine genel bir bakış. Edebiyatta tür, şekil ve konu bakımından yenileşme.Tanzimat’ın ikinci döneminde Türk şiiri. Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiirleri ve tiyatroları. Recaizade Mahmut Ekrem’in şiir, hikâye ve tiyatroları. Muallim Naci’nin şiirleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, kapsamı, kaynaklar Tanzimat’ın 2. Döneminde Türk ŞiiriTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Recaizade Mahmut Ekrem’e genel bir bakış (şiirleri, hikâye ve tiyatroları)Okuma (Tanpınar, 475-495.)
3Recaizade Mahmut Ekrem’in Edebiyat Görüşleri (Zemzeme Mukaddimesi ve Talim-i Edebiyat)Okuma (Tanpınar, 496-498.)
4Şiir Çözümleme “Hilal-i Seher”Metin çözümleme çalışmaları
5Şiir Çözümleme “Yakacıkta Akşamdan Sonra Bir Mezarlık Alemi”Metin çözümleme çalışmaları
6Şiir Çözümleme “Bu da Bir Şi’r-i Muhzin-i Diğer”Metin çözümleme çalışmaları
7Şiir Çözümleme “Tefekkür”, “Şevki Yok”, “Güzelim”Metin çözümleme çalışmaları
8Ara sınav
9Abdülhak Hamit Tarhan’a genel bir bakış (şiirleri ve tiyatroları)Okuma (Tanpınar, 500-513; 561-584.)
10Abdülhak Hamit Tarhan’ın Edebiyat Görüşleri (Makber Mukaddimesi)Okuma (Tanpınar, 517-560.)
11Şiir Çözümleme “Hoş-nişinan”Metin çözümleme çalışmaları
12Şiir Çözümleme Belde-güzinan”Metin çözümleme çalışmaları
13Şiir Çözümleme “Kürsi-i İstiğrak”Metin çözümleme çalışmaları
14Şiir Çözümleme “Külbe-i İştiyak”Metin çözümleme çalışmaları
15Muallim Naci’nin şiirleri Şiir Çözümleme “Köylü Kızların Şarkısı”, “Kuzu”, “Dicle”Okuma (Tanpınar, 593-610.) Metin çözümleme çalışmaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1988, Çağlayan Kitabevi/YKY. Yardımcı Kitaplar Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul Üniversitesi Ed. Fak. Yayını. Büyük Türk Klasikleri, Ötüken-Söğüt Neşriyat. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2. cilt, Kültür Bakanlığı. Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergah Yayınları. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergah Yayınları. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1 - Tanzimat’tan Cumhuriyete, Dergâh Yayınları. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1-2-3, Dergâh Yayınları. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1              5    25452 3  3
ÖÇ2              5    25452 3  3
ÖÇ3              5    25452 3  3
ÖÇ4              5    25452 3  3
ÖÇ5              5    25452 3  3
ÖÇ6              5    25452 3  3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr