Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11244TANZİMAT EDEBİYATI-IISeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin Tanzimat dönemi Türk edebiyatını tanımasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Fazıl Gökçek
Öğrenme Çıktıları
1Roman ve hikâye türlerinin gelişimini kavrayabilme
2Tanzimat dönemi roman ve hikâyesini tanıyabilme
3Roman ve hikâye çözümleyebilme
4Yeni Türk Edebiyatının tarihçesini listeleyebilme
5Yeni Türk Edebiyatının araştırma yöntemlerini kavrayabilme
6Yeni Türk Edebiyatıyla ilgili kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme
7Yeni Türk Edebiyatıyla ilgili temel kaynakları tanıyabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Roman ve hikâye türlerinin gelişimi. - Tanzimat döneminde Türk roman ve hikâyesi. - Tanzimat döneminin önemli yazarlarını tanıma (Ahmet Mithat Efendi, Emin Nihat, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem, Namık Kemal, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım, Mizancı Murat) - Tanzimat’ın ikinci döneminin önemli roman ve hikâyelerinden örnekler çözümleme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Roman ve hikâye türlerinin gelişimiOkuma (Tanpınar, 285-289)
2Tanzimat döneminde Türk roman ve hikâyesiOkuma (Tanpınar, 285-289)
3Ahmet Mithat Efendiye genel bir bakış (romanları, hikâyeleri, tiyatroları)Okuma (Tanpınar, 445-451.)
4Ahmet Mithat Efendinin Letaif’i Rivayat’ından hikâye çözümleme (Esaret, Gençlik, Teehhül hikâyeleri)Metin çözümleme çalışmaları
5Ahmet Mithat Efendinin Letaif’i Rivayat’ından hikâye çözümleme (Ölüm Allah’ın Emri, Felsefe-i Zenan hikâyeleri)Metin çözümleme çalışmaları
6Emin Nihat’ın Müsameretname’si hakkında bilgi Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat romanını çözümlemeOkuma (Tanpınar, 290) Metin çözümleme çalışmaları
7Ahmet Mithat Efendinin Felatun Bey ile Rakım Efendi romanını çözümlemeOkuma (Tanpınar, 455-463.) Metin çözümleme çalışmaları
8Ara sınav
9Namık Kemal’in İntibah romanını çözümlemeOkuma (Tanpınar, 400-406) Metin çözümleme çalışmaları
10Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt romanını çözümlemeOkuma (Tanpınar, 291-293) Metin çözümleme çalışmaları
11Ahmet Mithat Efendinin Letaif’i Rivayat’ından hikâye çözümleme (Bahtiyarlık ve Bekarlık sultanlık mı Dedin? hikâyeleri)Metin çözümleme çalışmaları
12Nabizade Nazım’ın Karabibik ve Zehra romanlarını çözümlemeMetin çözümleme çalışmaları
13Ahmet Mithat Efendinin Müşahedat adlı eserini çözümlemeMetin çözümleme çalışmaları
14Mizancı Murat’ın Turfanda mı Yoksa Turfa mı romanını çözümlemeMetin çözümleme çalışmaları
15Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdası romanını çözümlemeMetin çözümleme çalışmaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1988, Çağlayan Kitabevi/YKY. Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İletişim Yayınları. Yardımcı Kitaplar İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergah Yayınları. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1-2-3, Dergâh Yayınları. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları. Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2. cilt, Kültür Bakanlığı. Ziya Bakırcıoğlu, Başlangıcından Günümüze Türk Romanı Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman Gzüin Dino, Türk Romanının Doğuşu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1                    44454   4
ÖÇ2                    5335433  
ÖÇ3                    443533  4
ÖÇ4       4            4    5   
ÖÇ5                    45444    
ÖÇ6       5            5        
ÖÇ7       5            3        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr