Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11249EDEBİYAT NAZARİYELERİ ISeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Edebiyat biliminin diğer bilimlerden farklı yönlerini ortaya koyarak öğrencilerin edebiyat teorisi, eleştirisi ve tarihinin genel özelliklerini, eleştiri kuramlarını kavramalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Şerife Çağın
Öğrenme Çıktıları
11.Edebiyatın tabiatını kavrayabilme,
22.Edebiyatın işlevini kavrayabilme,
33.Edebiyat teorisi, tarihi ve eleştirisinin amaçlarını kavrayabilme,
44.Mukayeseli, genel ve millî edebiyatı tanımlayabilme,
55.Edebiyat incelemesinde karşılaşılan güçlükleri farkedebilme,
66. Temel teorik yöntemleri açıklayabilme,
77. Edebî türlerin gelişimiyle ilgili temel teorileri kavrayabilme,
88. Edebî metinler üzerinde kuramsal yöntemleri uygulayabilme,
99.Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Edebiyat bilimi. Edebiyatın tabiatı. Edebiyat teorisi, tarihi ve eleştirisi. Millî, mukayeseli ve dünya edebiyatı. Biyografik, psikolojik, tarihî, sosyolojik, marksist kuramlar. Edebiyat-felsefe ilişkisi. Edebiyatın diğer sanatlarla (görsel ve işitsel sanatlar) ilişkisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Edebiyat ve Edebiyat İncelemesiTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Edebiyatın TabiatıOkuma: R.Wellek-A.Varren (1993), Edebiyat Teorisi, s. 7-15
3Edebiyatın İşleviOkuma: Cemil Sena, Estetik (1972), s. 73-106
4Edebiyat Teorisi ve Edebiyat Eleştirisi Okuma: R.Wellek-A.Varren (1993), Edebiyat Teorisi, s.24-31.
5Edebiyat TarihiOkuma: Röportajlar, “Ö. Faruk Akün’le Sohbet” (1997), s. 306-322.
6Karşılaştırmalı EdebiyatOkuma: Emel Kefeli, “Karşılaştırmalı Edebiyat: Tanım, Yöntem ve İncelemeler” (2006), s. 331-350.
7Millî Edebiyat ve Dünya Edebiyatı Okuma: R.Wellek-A.Varren (1993), Edebiyat Teorisi, s.31-40.
8Ara Sınav
9Malzemelerin Düzenlenmesi ve Tespiti Okuma: R.Wellek-A.Varren (1993), Edebiyat Teorisi, s.41-54.
10Edebiyat ve Biyografi Okuma: R.Wellek-A.Varren (1993), Edebiyat Teorisi, s. 57-61
11Edebiyat ve Psikoloji Okuma: Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (1991), s. 117-144.
12Edebiyat ve Toplum Okuma: Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (1991), s. 70-77.
13Edebiyat ve Fikirler Okuma: R.Wellek-A.Varren (1993), Edebiyat Teorisi, s.90-102.
14Edebiyat-müzik ve resim ilişkisiOkuma: Orhan Okay, Poetika Dersleri (2005), s. 92-138.
15Edebiyat ve Diğer SanatlarOkuma: Cemil Sena, Estetik (1972), s. 80-89.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Rene Wellek-Austın Varren, Edebiyat Teorisi (Çev. Ö. Faruk Huyugüzel), İzmir 1993. 2. Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul 1991. 3. Cemil Sena, Estetik-Sanat ve Güzelliğin Felsefesi, İstanbul 1972 4. Orhan Okay, Poetika Dersleri, İstanbul 2005 5. Güzel Yazılar Röportajlar, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1997 6. Emel Kefeli, “Karşılaştırmalı Edebiyat: Tanım, Yöntem ve İncelemeler, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 4, S. 8, 2006, s. 331-350.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1              5              
ÖÇ2              4       2      
ÖÇ3              5         2    
ÖÇ4                      4      
ÖÇ5              2         2    
ÖÇ6              5      4  5    
ÖÇ7              4        3     
ÖÇ8              3      5  5    
ÖÇ9                     5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr