Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11163ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ VE METİN ŞERHİ-ISeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Klasik Türk Edebiyatı alanının temel bilgilerini öğrencilere vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜLKEN
Öğrenme Çıktıları
1Klasik Türk Edebiyatının Temel Kaynaklarını Tanıyabilme
2Klasik Türk Şiirinin Nazım Şekillerini Tanıyabilme
3Klasik Türk Şiirinin Edebi Sanatlarını Kavrayabilme
4Klasik Türk Şiirinin Ses Araçları Hakkında Bilgi Sahibi Olabilme
5Klasik Türk Edebiyatı Çalışmaları Hakkında Bilgi Sahibi Olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları, Klasik Türk Edebiyatında Türler, Klasik Türk Şiirinin Nazım Şekilleri, Klasik Türk Edebiyatında Edebi Sanatlar, Klasik Türk Şiirinin Ses Yapısı, Metin Şerhi, Klasik Türk Edebiyatı Çalışmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders Tanıtımı ve Kapsamı
2Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları Edebi Eserler, Edebiyat Bilgi ve Teorisiyle İlgili Eserler, Biyografik Eserler, Ansiklopediler
3Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları Kavram ve Terim Sözlükleri, Sözlükler, Edebiyat Tarihleri, Antolojiler, Kataloglar
4Klasik Türk Edebiyatında Türler Dini İçerikli Türler, Ahlaki Yönü Olan Türler, Asıl Konuları Din Dışı Türler
5Klasik Türk Edebiyatında Türler Bir Yeri ya da Yerleşim Yerlerini Anlatan Türler, Sosyal Yaşamı ve Eğlence Hayatını Anlatan Türler
6Klasik Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri
7Klasik Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri
8Ara Sınav
9Klasik Türk Şiirinde Edebi Sanatlar
10Klasik Türk Şiirinde Edebi Sanatlar
11Klasik Türk Şiirinin Ses Yapısı
12Klasik Türk Şiirinin Ses Yapısı
13Metin Şerhi
14Metin Şerhi
15Klasik Türk Edebiyatı Çalışmaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, (Haz. Mustafa İsen, Osman Horata, Muhsin Macit, Filiz Kılıç, İ. Hakkı Aksoyak), 3. Baskı, Grafiker Yay., Ankara 2005. Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatına Giriş, (Haz. Ahmet Mermer, Lütfi Alıcı, Muvaffak Eflatun, Yavuz Bayram, Neslihan Koç Keskin), 1. Baskı, Akçağ Yay., Ankara 2006. Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi, (Haz. Mehmet Aça, Haluk Gökalp, İsa Kocakaplan), 1. Baskı, Kriter Yay., İstanbul 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1             5               
ÖÇ2                  3          
ÖÇ3                  3          
ÖÇ4                  3          
ÖÇ5       5                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr