Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11164ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ VE METİN ŞERHİ-IISeçmeli123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eski Türk edebiyatı alanının temel metinlerinin tanınması. Alana ait temel bilgiyi edinerek gelecekteki edebiyat tarihi derslerine hazırlanmak. Klasik Türk Edebiyatı Tarihi 11- 13. yüzyıllarının yazarlarını, edebi eserleri ve edebi görünümü.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜLKEN
Öğrenme Çıktıları
1Klasik Türk Edebiyatının 11., 12. ve 13. yüzyıllarının önemli yazarlarını söyleyebilme
2Klasik Türk Edebiyatının 11., 12. ve 13. yüzyıllarının eserlerini söyleyebilme
3Klasik Türk Edebiyatının 11., 12. ve 13. yüzyıılarına ait eserlerini Arap harfli nüshalarından okuyabilme
4Türk Edebiyatı Tarihinin 11., 12. ve 13. yüzyıllarının siyasi ve kültürel ortamını tanıyabilme
5Türk Edebiyatı Tarihinin 11., 12. ve 13. yüzyıllarındaki edebi oluşumları kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Klâsik Türk Edebiyatı alanının kaynakları ve malzemesi. Edebiyat tarihçiliği ve edebiyat tarihleri. Temel biyografik ve bibliyografik kaynaklar, Arap ve Fars Edebiyat gelenekleri. Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı, Yusuf Has Hacip ve Kutadgu Bilig, Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lügati't-Türk, Edip Ahmed ve Atabetü'l-Hakayık, Tasavvuf, Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet, Yunus Emre ve Şiirleri, Mevlana ve Eserleri, Sultan Veled, Hoca Dehhani, Hacı Bektaş-ı Veli
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders Tanıtımı ve Kapsamı
2Karahanlı Dönemine Genel Bir Bakış
3Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig
4Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lügati't-Türk
5Edib Ahmed ve Atabetü'l-Hakayık
6Tasavvuf
7Ahmed-i Yesevi ve Divan-ı Hikmet
8Ara Sınav
9Yunus Emre ve Şiirleri
10Yunus Emre ve Şiirleri
11Mevlana Celaleddin-i Rumi
12Mevlana Celaleddin-i Rumi
13Sultan Veled Hoca Dehhani
14Hacı Bektaş-ı Veli
15Hacı Bektaş-ı Veli
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Genç, İlhan (2007): Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi – Giriş, İzmir. Kaynaklar: 1. Büyük Türk Klâsikleri 2. İpekten, Haluk (2004): Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, İstanbul. 3. İsen, Dr.Mustafa-Dr. Muhsin Macit v.d (2002): Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara. 4. Kocatürk, Vasfi Mahir: Büyük Türk Edebiyatı Tarihi. 5. Kortantamer, Tunca (1993): Eski Türk Edebiyatı Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara. 6. Köprülü, Mehmed Fuad (1984): Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara. 7. Mengi, Mine (1997): Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Akçağ Yayınları, Ankara. 8. Şentürk, Ahmet Atilla – Ahmet Kartal (2005): Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1               4             
ÖÇ2               4             
ÖÇ3 5                           
ÖÇ4    4                        
ÖÇ5                         3   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr