Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11165ESKİ TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLERİ-ISeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eski Türk edebiyatı alanının temel metinlerinin tanınması. Alana ait temel bilgiyi edinerek gelecekteki edebiyat tarihi derslerine hazırlanmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜLKEN
Öğrenme Çıktıları
1Edebiyat biliminin doğasını anlayabilme, temel kavramları hakkında bilgi kazanma.
2Klâsik Türk şiirinin temel şekil bilgilerini tanıma.
3Klâsik Türk şiirinin aruz başta olmak üzere ses araçlarını tanıma ve uygulayabilme.
4Edebî sanatları tanıma.
5Klâsik Türk şiirinin mazmun ve metaforları hakkında temel bilginin edilnilmesi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Klâsik Türk Edebiyatının adlandırılma problemi (Divan Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, İslâmî Türk Edebiyatı vb. tartışmaları) ve bu edebiyatın sahası hakkında genel bilgiler. Edebiyat bilimi hakkında genel bilgi. Türk şiirinin klâsik şekil bilgisi. Ses araçları ve bu araçlardan aruz. Edebî sanatlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Klâsik Türk Edebiyatının adlandırılması (Divan Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, İslâmî Türk Edebiyatı, vb.), Klâsik Türk Edebiyatının sahası ve dönemleri hakkında genel bilgi Okuma (Akün: TDVİA, C. 9, s. 389-427)
3Edebiyat bilimi hakkında genel bilgiler.İnternet ve kütüphane araştırması Okuma (Genç 2005: s. 1-50)
4Divanlardan seçilmiş metinler üzerinde Türk şiirinin klâsik şekil bilgisi hakkında genel bilgiİnternet ve kütüphane araştırması Okuma (Dilçin 1983)
5Nazım şekilleri (gazel, kaside, müstezad ve musammatlar), divan tertibiRapor hazırlama Okuma (Dilçin 1983)
6Türk şiirinin ses araçları hakkında genel bilgi.Okuma (Kortantamer 1993: s. 273-336; Macit 1996; Dilçin 1983)
7Aruz hakkında genel bilgilerŞiiri okuma ve aruz ölçüsünü tespit etme çalışmaları. Okuma (İpekten 2004)
8Ara SınavMetinler üzerinde anlama, çözümleme ve ölçü tespit çalışmaları. Okuma (Türk Dili Dergisi -Divan Edebiyatı Özel Sayısı-)
9Aruz uygulama örnekleri, seçilmiş metinler üzerinde okuma ve anlama çalışmaları.Metinler üzerinde anlama, çözümleme ve ölçü tespit çalışmaları. Okuma (Türk Dili Dergisi -Divan Edebiyatı Özel Sayısı-)
10Aruz uygulama örnekleri, seçilmiş metinler üzerinde okuma ve anlama çalışmalarıMetinler üzerinde anlama, çözümleme ve ölçü tespit çalışmaları. Okuma (Türk Dili Dergisi -Divan Edebiyatı Özel Sayısı-)
11Edebî Sanatlar hakkında genel bilgiler, seçilmiş metinler üzerinde edebî sanat türlerini görme ve öğrenme çalışmalarıMetinler üzerinde edebî sanat türlerini görme ve öğrenme çalışmaları. Okuma (Tarlan 1981 ; Dilçin 1983)
12Edebî sanat uygulama örnekleri, seçilmiş metinler üzerinde okuma, anlama ve edebî sanatları tespit etme çalışmalarıMetinler üzerinde edebî sanat türlerini tespit etme çalışmaları. Okuma (Tarlan 1981 ; Dilçin 1983)
13Edebî sanat uygulama örnekleri, seçilmiş metinler üzerinde okuma, anlama ve edebî sanatları tespit etme çalışmalarıMetinler üzerinde edebî sanat türlerini tespit etme çalışmaları. Okuma (Tarlan 1981 ; Dilçin 1983)
14Klâsik şiirde mazmun ve metaforlar hakkında bilgiler, seçilmiş metinler üzerinde okuma, mazmun ve metaforları anlama çalışmaları.Metinlerde mazmun ve metaforların başlıca çeşitlerini ve yer alış biçimlerini anlama ve öğrenme çalışmaları Okuma (Levend 1980)
15Klâsik şiirde mazmun ve metaforlar hakkında bilgiler, seçilmiş metinler üzerinde okuma, mazmun ve metaforları anlama ve açıklama çalışmalarıMetinlerde mazmun ve metaforları anlama ve açıklama çalışmaları Okuma (Onay 1992, Pala 1998)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akün, Ö. Faruk: “Divan Edebiyatı”. TDVİA, C. 9, s. 389-427. Dilçin, Cem (1983): Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: TDK. Genç, İlhan (2005): Edebiyat Bilimi, Kuramlar, Akımlar, Yöntemler, İstanbul. İpekten, Haluk (1989): Eski Türk Edebiyatı –Edebî Bilgiler- (Nazım Şekilleri ve Aruz Ölçüsü), Erzurum Üniversitesi Fen – Edebiyat Fak. Yay., Erzurum. İsen, Dr.Mustafa - Dr. Muhsin Macit v.d (2002): Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara. Kortantamer, Tunca (1993): Eski Türk Edebiyatı Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara. Levend, A. Sırrı (1980): Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, Enderun Kitabevi, İstanbul. Levend, A. Sırrı (1998): Türk Edebiyatı Tarihi, Giriş I. Cilt, TDK Yay., Ankara. Onay, A. Talat (1992): Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar. Ankara: DİB Yay. Pakalın, M. Zeki: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. 1-3. Pala, İskender (1998); Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken Yay. İpekten, Haluk (2004): Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergah, İstanbul. Tarlan, A. N. (1981): Edebiyat Meseleleri, Ötüken Yay., İstanbul. Türk Dili Dergisi –Divan Edebiyatı Özel Sayısı-, TDK Yay. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1              5             3
ÖÇ2              4  32     2   2
ÖÇ3              4  32          
ÖÇ4              4  52          
ÖÇ5              4  52          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr