Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11155TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ-ISeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Türk Dilinin Türkiye Türkçesi dönemine ait ses, şekil ve anlam bilgisini incelemektir. Birinci dönem Türkçenin sesleri, Türkçedeki Türkçe olmayan sesler ve eski Türkçede bulunmayıp sonradan gelişen sesler üzerinde durulur. Ayrıca Türkçenin ek sistemi (fiil yapımı ve isim yapımında görev alan şekiller) derslerde teorik düzeyde anlatılır; uygulama düzeyinde ise bunlar çeşitli örneklerle belirlenir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa Öner
Öğrenme Çıktıları
1Dil olgusu kavramını açıklayabilme.
2Dil aileleri ve Türkiye Türkçesinin bu yerini kavrayabilme.
3Konuşma dili ve yazı dili arasındaki farkı açıklayabilme.
4Türkiye Türkçesinin ses yapısı hakkında genel ölçütleri kavrayabilme.
5Türkiye Türkçesinin şekil yapısının temellerini yazabilme.
6Türkiye Türkçesinde ses ve şekil konuları temelinde çözümlemeler yapabilme.
7Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.
8Günlük hayatta Türkiye Türkçesinin kullanımı ile edinilen bilgiler arasında bağlantılar oluşturabilme.
9Genel gramer kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını takip edebilir hale gelebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yeryüzündeki diller ve dil aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, konuşma dili, yazı dili, Sesin tanımı, türleri ve sınıflandırılması, Türkçedeki sesler ve özellikleri, Türkçe sözlerin özellikleri, Türkçe sözlerdeki ses değişimleri, Türkçe sözlerin yapı özellikleri, Türkçenin yapım ekleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Dil nedir? Dil aileleri ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeriOkuma 1. bölüm (3-8. sayfalar)
3Yazı dili, konuşma dili, lehçe, şive, ağız, Türk yazı dilinin tarihî gelişmesiOkuma 1. bölüm (8-25. sayfalar)
4Ses nedir, seslerin çıkarılması ve ses yolu, ses cihazı, sedalı ve sedasız sesler, vokaller, konsonantlarOkuma 1. bölüm (29-37. sayfalar)
5Türkçedeki sesler, seslerin birleşmeleri, Türkçe sözlerdeki başlıca ses özellikleriOkuma 1. bölüm (37-75. sayfalar)
6Türkçe sözlerdeki başlıca ses değişmeleriOkuma 1. bölüm (75-90. sayfalar)
7Kelime nedir, kelimelerin ses ve şekil yapısı, kökler, gövdeler, ekler, Yapım ekleri, çekim ekleri, isimden isim yapma ekleriOkuma 2. bölüm (91-169. sayfalar) Ek-kök çözümleme uygulamaları
8Ara sınav
9İsimden fiil yapma; ekler, yardımcı fiillerOkuma 2. bölüm (169-174. sayfalar)
10Fiilden isim yapma ekleri, vasıf ve partisip ekleriOkuma 2. bölüm (175-189. sayfalar)
11Türkçede çatı kavramı, fiilden fiil yapma ekleriOkuma 2. bölüm (190-204. sayfalar) Ek-kök çözümleme uygulamaları
12Anlam veya görev bakımından kelimeler, isimler, isim işletme ekleri, isim çekim ekleriOkuma 2. bölüm (205-232. sayfalar)
13Sıfatlar, zarflar, eşitlik, vasıta ve yön halleriOkuma 2. bölüm (233-249. sayfalar)
14Fiiller, dilbilgisinde zaman ve şahıs kavramları, fiil çekim ekleriOkuma 2. bölüm (266-314. sayfalar)
15Fiillerin çekimsiz şekilleri (fiil işletme ekleri), partisip ve gerundium kavramları ve ekleriOkuma 2. bölüm (315-328. sayfalar) Ek-kök çözümleme uygulamaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Ergin, M. (1993). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınevi. Yardımcı Kitaplar: Karamanlıoğlu, A. F. (1994). Türk Dili, Ankara: Beşir Yay. Karaağaç, G. (2009). Dil, Tarih ve İnsan, İstanbul: Kesit Yay. Banguoğlu, T. (2007). Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay. Korkmaz, Z. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara, TDK yay. Hacıeminoğlu, N. (1971). Türk Dilinde Edatlar, Ankara MEB yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1  44               3         
ÖÇ2  5                          
ÖÇ3 5 4                         
ÖÇ4  55 5                       
ÖÇ5  555                        
ÖÇ6  555                        
ÖÇ74 44444                      
ÖÇ8  3                          
ÖÇ9  3 4 4                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr