Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720102T11156TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ-IISeçmeli123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Türkçe kelimeleri sınıflandırılarak (sıfat, zamir, zarf, edat) anlam ve görev bakımlarından incelemektir. Türkçenin söz dizimi uygulamalı olarak değerlendirilir. Türkçe edebiyat eserlerindeki söz dizimi parçaları, bütün olarak (özne, yardımcı öge ve yüklem) ve parçalara ayrılarak (tamlamalar, söz grupları) tahlil edilir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa Öner
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Türkçesinde kelime gruplarının yapısını ve türlerini ifade edebilme.
2Türkiye Türkçesinde ekler ile söz dizimi arasındaki bağlantıları kavrayabilme.
3Türkiye Türkçesinde cümle konusunu kavrayabilme
4Türkiye Türkçesinin cümle ve kelime grupları konuları ile ilgili çözümlemeler yapabilme
5Kütüphane araştırması yapabilme.
6Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.
7Genel gramer kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını takip edebilir hale gelebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye Türkçesinde edatlar ve çeşitleri, kelime grupları hakkında genel bilgiler ve kelime gruplarının türleri, işlevleri, Türkiye Türkçesinde cümlenin en genel tanımı, cümleyi oluşturan unsurlar ve özellikleri, cümle türleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarDers içeriğinin incelenmesi
2Türkiye Türkçesinde edatlar ve çeşitleriOkuma 2. bölüm (328-344. sayfalar)
3Türkiye Türkçesinde son çekim edatları, kullanışlarına göre son çekim edatlarıOkuma 2. bölüm (344-348. sayfalar)
4İşlevlerine göre son çekim edatlarıOkuma 2. bölüm (348-352. sayfalar)
5Türkiye Türkçesinde morfo-sentaktik ilişkiler, cümle ögelerinin ekler yardımıyla tanımlanmasıOkuma 3. bölüm (353-355. sayfalar)
6Kelime grupları ve özellikleri, isim kökenli kelime gruplarıOkuma 3. bölüm (355-375. sayfalar) Cümle çözümleme uygulamaları
7Fiil kökenli kelime grupları Okuma 3. bölüm (355-375. sayfalar) Cümle çözümleme uygulamaları
8Ara sınav
9Türkiye Türkçesinde birleşik fiiller, isimlerle kurulan birleşik fiiller, fiillerle kurulan birleşik fiiller ve iktidarî fiilOkuma 3. bölüm (364-366. sayfalar)
10Türkiye Türkçesinde cümlenin özellikleri ve oluşma şartlarıOkuma 3. bölüm (376. sayfa)
11Cümlenin ögeleri ve özellikleriOkuma 3. bölüm (376-380. sayfalar)
12İsim cümlesi ve fiil cümlesi, Türkiye Türkçesinde ana yardımcı fiilOkuma 3. bölüm (297. ve 379-382. sayfalar)
13Basit ve birleşik cümle, birleşik cümlenin türleriOkuma 3. bölüm (382-384. sayfalar)
14Cümle ögeleri ve kelime grupları ile ilgili uygulamalarMetinler üzerinde uygulama
15Cümle ögeleri ve kelime grupları ile ilgili uygulamalarMetinler üzerinde uygulama
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı Ergin, M. (1993). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yay. Yardımcı Kitap ve Kaynaklar Karamanlıoğlu, A. F. (1994). Türk Dili, Ankara: Beşir Yay. Karaağaç, G. (2009). Türkçenin Söz Dizimi, İstanbul: Kesit Yay. Banguoğlu, T. (2007). Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay. Karahan , L. (2005). Türkçede Söz Dizimi, Ankara: Akçağ Yay. Hacıeminoğlu, N. (1971). Türk Dilinde Edatlar, Ankara MEB yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma2816
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1  45                         
ÖÇ2  45                         
ÖÇ3  45                         
ÖÇ4  45 5                       
ÖÇ5       5                     
ÖÇ644444                        
ÖÇ7  44                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr